– Vi er ikke opptatt av seremonier. «Josberg» skal døpes i salt, ild og vann, sier en munter reder, Berger Fredriksen.

Den spesielle garn- og linebåten er hentet hjem fra byggeverftet Got Skogsøy i Mandal hvor den ble levert drøyt to måneder etter den opprinnelige planen.

Fiskeribladet besøkte båten da den la til kai ved Mustad AS sin base i Breivika i Ålesund fredag ettermiddag.

En nier på børsen

– Vi er veldig fornøyde med båten. På en tilfredshetsskala fra en til ti, lander vi på ni. Vi har fått en båt som vi ønsket. Vi ser ingen dårlige sider verken med båt eller gjennomført arbeid. Finish og kvalitet er fra øverste hylle, sier Berger Fredriksen. Han eier og driver båt og Fiskebåtrederiet Vito AS sammen med broren Jostein.

Nye «Josberg» erstatter 12 år gamle «Josberg» bygd ved Mjosundet Båtbyggeri i 2008. 15-metringen ble solgt i vår til Helgeland. Det er først og fremst mer båt som er forskjellen mellom den nye og forrige «Josberg».

Øvre dekk med kran. Foto: Einar Lindbæk

Bedre fisk og komfort

– I korthet er det snakk om to vesentlige forskjeller med nybåten og den vi har solgt. Vi får mer plass, som gir oss muligheter til å ta vare på fisken bedre og holde den superfersk til den leveres. Prosessen med skylling og kjøling i kar med isvann er nøkkelen til at fisken blir levert fersk med en høyere kvalitet enn det vi har oppnådd tidligere, forklarer Berger Fredriksen.

Han er glad for at det er blitt mye fokus på ferskhet og kvalitet slik at prisen på fisken også løftes med kvaliteten.

– Vårt mål er at all fisk skal leveres med den samme kvaliteten til landanlegget som når vi drar den inn i båten med garn eller line, sier han.

Mannskapet Foto: Einar Lindbæk

Følelse av frihet

I tillegg til bedre fangstkvalitet, blir det også bedre komfort for mannskapet både med lugarer og ei messe som både er romslig og svært innbydende. Den svært godt instrumenterte brua har god plass og oversikt.

– Båten gir en følelse av frihet på grunn av større romslighet og bedre komfort på alle måter, sier rederen.

«Josberg» er ganske lik «Ben Hur» til Senjahopen som sto ferdig i februar i år fra Got Skogsøy med Naval Dynamicks design. Forskjellen er innredningen og disposisjon av plass fordi «Ben Hur» er utstyrt for snurrevad mens «Josberg» sverger til line og garn.

– For oss har det ikke vært diskutert eller aktuelt å endre fra garn og linefiske, sier Fredriksen.

Trygg på stabilitet og sikkerhet

Med 21x9 meter og god høyde over havflata, er det mange som stiller spørsmål med stabiliteten og sjøegenskapene.

Rederne er trygge på at dette er ivaretatt på beste måte.

– Båten stikker 4,6 meter dypt. Det er lagt stor vekt på stabilitet og trygghet. Den første prøven med stiv kuling på rogalandskysten viste at båten oppfører seg svært godt i sjøen. Det er en stødig båt. I tillegg har vi full tillit til Sjøfartsdirektoratets analyser og beregninger hvor hensynet til sikkerhet står øverst, sier Berger Fredriksen.

For Got Skogsøy er «Josberg» blitt en ny god leveranse. Koronaforsinkelsen og en pris innenfor opprinnelig kontraktssum på 52 millioner kroner, viser at det stort sett har gått etter den opprinnelige planen med gjennomføringen av byggeprosjektet.

Autolinen. Foto: Einar Lindbæk
Autolinen. Foto: Einar Lindbæk
MASKINROMMET Foto: Einar Lindbæk
LYSPUNKT: Tradisjon og kunst på nybåten. Foto: Einar Lindbæk
MESSA: Messa på nye «Josberg» Foto: Einar Lindbæk
I ÅLESUND: På vei hjem fra Mandal, var «Josberg» fredag innom Mustad i Ålesund. Foto: Einar Lindbæk