Nybåten ble satt i fiske i fjor høst, og etter rundt sju måneder kan rederiet melde om gode resultater.

De har blant annet installert en elektrisk fiskepumpe om bord, og den er nå testet på flere ulike fiskearter. De begynte med makrell.

– Vi var spente på hvordan kvaliteten ville bli. Erfaringene med elektriske fiskepumper er få, og kun en båt hadde testet det på makrell før oss, sier skipper Mats Lundberg til Tekfisk.

God mottakelse

De startet forsiktig, med en liten makrellfangst for at kjøpere skulle vurdere kvaliteten på fisken.

– Kjøperne hadde bare positive tilbakemeldinger. De så helt klart at makrellen fikk skånsom behandling, forteller Lundberg.

Brødrene Sperre på Ellingsøy ble så fornøyd med makrellen at de kjøpte resten av fangstene rederiet kom inn med den høsten, opplyser han.

– Jeg tror ikke vi kan få bedre tilbakemelding enn det.

Den elektriske fiskepumpen er levert av MacGregor. Foto: Mats Lundberg

Skånsomt og effektivt

En av forskjellene fra hydrauliske fiskepumper som de har brukt tidligere, er at med den elektriske kan de pumpe med lavere turtall, men likevel få god løfte- og pumpekraft.

– Hydraulikk må opp i høyere turtall for å få samme løftekapasitet. Med lavere turtall reduserer du slag som kan gi skader, sier Lundberg.

Kapasiteten er også høyere enn de har hatt tidligere. For det første er den større, men de ser også at jobben går raskere.

– Det er nesten sånn at vi ikke greier å ta unna, det pumper noe voldsomt.

Mindre energibruk

Bortsett fra kranene, er alt dekksutstyr elektrisk på «Odd Lundberg», fra vinsjer, pumpe og tromler. Det betyr at de så å si ikke har noe tomgangsforbruk før de setter redskapen.

– Og så lenge vi slipper ut vaier, forbruker vi ingenting, men regenererer energi. Det blir som en dynamo, sier Lundberg.

De har også gjort grep med hovedmotoren for å bruke mindre diesel.

– Vi har variabelt turtall på hovedmotoren i tillegg til at vi har to «step» på propellen. Det gjør at vi kan seile med lavt turtall og mye pitch på propellen, som sikrer god fremdrift. Vi ser ganske store besparelser på det.

Rederiet har også gått for et dyrere bunnstoff enn de har gjort tidligere, som både skal vare lenger og spare både miljø og drivstoff.

«Odd Lundberg» sikret seg knappe 2000 tonn tobis forrige uke. Foto: Mats Lundberg

Ikke bare gimmick

Beregninger de har gjort viser en årlig effektbesparelse på i overkant 324.000 kilowattimer sammenlignet med hydraulisk utstyr. Det sparer miljøet for et utslipp på 196.300 kilo, opplyser Lundberg.

– Det er det som er positivt. Det blir ikke bare gimmick.Vi får en effekt ut av det, og det har vi vært opptatt av. Det skulle ikke stå «green power» på siden av båten for å tilfredsstille noen miljøvernere. Vi har tatt de realistiske grepene for vår fartøystype for å bli grønnere, sier skipperen.

Beregningene er basert på et «normalår», og vil naturlig nok svinge opp og ned med til kvoter, tilgjengelighet på fisk og vær og vind.

Her kan du høre en podkast fra i fjor med utstyrsleverandører, en fisker og verftsleder som snakker om hvordan fiskebåter kan bli grønnere:

Bra på andre fiskeslag også

Fiskerne på «Odd Lundberg» fikk også med seg NVG-sildefisket, og siden har det vært kolmule og nylig tobis som har stått på plakaten.

På silda fikk de samme gode tilbakemeldinger.

– Vi er veldig fornøyd med den skånsomme behandlingen, fastslår Lundberg.

For kolmule og tobis er det ikke like viktig at fisken behandles fullt så skånsomt, men Lundberg forteller at de ikke trenger mye vann når de pumper.

– Det er en kraftig pumpe, så vi kan nesten pumpe tørt stoff om bord på kolmule og tobis, sier Lundberg.

Temmelig idyllisk på tobisfisket. Foto: Mats Lundberg

Fleksibelt og raskt

En stor fordel med nybåten er også at mannskapet lett bytter mellom trål og not. Nybåten er rigget for drift med not og trål samtidig. Dette utnyttet de stort under sildefisket, gjerne flere ganger i døgnet.

– Fisket var så spesielt. Silda kunne stå dypt, og så plutselig var den høyt oppe, sier Lundberg.

Siden de kunne bytte redskap, kunne de jobbe hele døgnet, der de tidligere måttet ha ventet til fisken kom opp for å kaste på den.

– Det var enormt effektivt. Fra vi dro inn nota, tok det nok fem-seks minutter til trålen trilla over hekken. Før måtte vi ha gått i land, og det ville tatt to-tre dager før vi var klare igjen, sier Lundberg.

Forskjellene mellom nybåten og fartøy Odd Lundberg-rederiet har tidligere er himmelvid, mener for øvrig reder Geir Lundberg. Det sa han i denne podkasten som ble spilt inn på fjorårets Danfish: