Selv om rederen har gått svanger med nytt fartøy et års tid, blir det ikke ny båt før i 2023. Ikke blir det en junior heller.

20 år gamle «Selvåg senior» på 67,4 meter skal nemlig selges unna, og en bokstavelig talt grønn «senior» på 79,5 meter vil erstatte ringnotfartøyet. Der stopper også likheten mellom de to fartøyene.

42 prosent reduksjon i klimagasser

En bred og innholdsrik satsing på grønne, klimavennlige løsninger om bord har gitt rederiet stønad fra Innovasjon Norge. Tiltakene kan gi 42 prosent reduksjon i klimagasser. I sommer lanserte regjeringen en tiltakspakke på 112 millioner kroner til «grønn flåtefornyelse». Av denne potten er nye «Selvåg Senior» øremerket 30 millioner kroner i et grønt skipsfinansieringslån.

–Det er veldig positivt at rederiene i fiskeri og havbruk tar i bruk ny teknologi som gir energieffektivisering og lavere utslipp, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Med en pris som ligger på den spenstige siden av 400 millioner kroner, er det likevel ikke det statlige insentivet som er tungen på vektskålen for Norges tredje LNG-drevne fiskefartøy.

– Netto har det ikke veldig mye å si for oss. Rosinen i pølsen er rentestrukturen, sier Egil Sørheim til Tekfisk.

Sørheim er reder og medeier i Sørheim Holding AS, både for dagens «Selvåg Senior» og gjennom Meløyfjord Fiskeriselskap AS også fiskefartøyet «Meløyfjord».

Nye «Selvåg Senior» blir et fartøy spekket med innovasjon og grønne løsninger. Foto: Illustrasjon Skipsteknisk
Reder Egil Sørheim. Foto: Kenneth Didriksen

Sterk tro på miljøgrep

Han er likevel positiv til denne typen initiativ. Både Innovasjon Norge-lån, Enova-tilskudd og NOx-fondet er i disse dager med i regnestykket for både rederi og bank. Det «grønne skiftet» om bord gir en merkostnad på 100 millioner kroner alene, opp mot det å bygge konvensjonelt og langt rimeligere. Nå er det bankgarantier i 400 millionersklassen det dreier seg om.

– Vi får jo spørsmål av den typen, «om vi ikke heller burde tenke lavere byggekostnader».

Løsningene har imidlertid vært planlagt lenge og med overbevisning. Og både tids- og mulighetsvinduet var nå riktig, forteller han.

– Jeg har sterk tro på å gjøre grep for å begrense utslipp i flåten.

Kanskje det viktigste grepet han har gjort er å få fartøyet sydd rundt en LNG-hybrid fra Wärtsilä. Den 8-sylindrede DF-31-motoren er fra før kanskje verdens mest energieffektive på diesel. I 2023 vil Sørheim kunne bruke gass og diesel om hverandre. LNG DF-motor bruker diesel som tennmiddel, og det tradisjonelle drivmiddelet vil også trå til skulle det oppstå feil.

– Og det automatisk, uten at vi merker noe.

Denne typen hybriddrift er blitt mye bedre de siste årene, mener han. Om det er noe som trekker ned, så er det prisregimet på LNG, som ikke ennå er «spesielt ryddig».

– Der er det jo enklere med diesel, mener han.


Les også: Her er byggingen av gassbåten «Sunny Lady» godt i gang


Kritisk til infrastrukturen rundt landstrøm

En god batteripakke på 1.000 kilowattimer skal også ta unna driftstoppene og jevne ut motorlasten. Også lossing skal kunne gjøres på batteri, med en generator i bakhånd til lading. Om det ikke er nok, får fartøyet også opplegg for landstrøm.

Sørheim innrømmer at akkurat dét er en «høna og egget»-situasjon, der det ennå er langt mellom påkoblingspunktene.

– Industribedriftene sliter jo med å få nok strøm til egen drift. Og vi kommer jo til å levere nettopp når fabrikkene går for fullt.

Rederen er kritisk til både tariffpolitikk og anleggsbidragene landanleggene må betale for å få frem strøm der det i det hele tatt er mulig. Han antyder at det ligger en flaskehals akkurat der for klimatiltak basert på vann- og vindkraft.

– Ikke bare staten, men reguleringsmyndighetene. Toppbelastningstariffene på strøm er uforenlig med full måloppnåelse for det grønne skiftet.

Nye «Selvåg Senior»

Planlagt overlevert 1. kvartal 2023

Rigges for pelagisk fiske, ringnot

Optimalisert for åpent hav

Lengde: 80 meter

8-sylindret DF-31 LNG/diesel plugin hybrid

Batteri: 1000 kWt for peak shaving

Kuldegjenvinning fra LNG-tankene

Varmegjenvinning med Organic Rankine Cycle-system fra Enogia

Strøm fra damp ved lavere temperatur

En annen nyvinning om bord er en tredje strømkilde. Dette er et fransk system utviklet av selskapet Enogia. Organic Rankine Cycle heter prinsippet, som driver turbiner med damp fra en organisk masse med lavere kokepunkt enn vann. Det gir mulighet for å hente ut strøm fra overskuddsvarme, også ved lavere temperaturer.

Rederiet har også en overraskelse til elektrikerne som skal om bord. Hovedstrømsystemene er basert på 1.000 V likestrøm, snarere enn standard vekselstrøm som opplever effekttap fra én- til trefaset strøm.

– Det er en interessant løsning. Effekttapet i frekvensomformerne for elektromotorene halveres, sier Sørheim.

Ikke alt om bord er spikret, selv om fremdrift og grønne løsninger i stor grad er avgjort.

– For instrumenteringen er det kanskje litt langt frem i tid, mener rederen.

Det kan skje mye på to og et halvt år.


Les også: – Redere er nådeløse. Det er enten en drittbåt eller en kjempebåt


Vertikal gasstank

Fartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund. «Selvåg Senior» vil også bli bygget ved samme Semre-verftet i Tyrkia som LNG-drevne og Salt-tegnede «Libas» og «Sunny Lady». En stor forskjell fra disse fartøyene er at gasstanken nå er vertikal, og plassert i fremskipet. Det skal spare mye plass, forteller rederen.

Heller ikke den nedkjølte LNG-en slipper unna gjenvinningsfilosofien om bord. Tankene, som ligger på mellom 140 og 150 minusgrader, gir god kjøling til fisk og fangst når den varmes opp.

– Gassen må varmes opp til motorens forbruk, forklarer rederen.

Sintef-partner

Samtidig som nytt fartøy har vært planlagt, deltar rederiet som partner i et Sintef-prosjekt for energieffektivisering, «Coolfish».

– Vi lærer av hverandre, mener redere, som er bestemt på at ingen av partene er blitt dummere i prosessen.

– De lærer den praktiske biten, og vi lærer den teoretiske!


Les også: Sigurd Teige: Fiskerinæringen mangler engasjement for det grønne skiftet