Det opplyser direktoratet i en pressemelding fredag.

Ved aksjoner mot akutt forurensning skal prioriteringskartet bidra til raske og riktige valg for å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene.

Sikre treffsikker innsats

– Hvis uhellet først er ute, og man må iverksette tiltak mot akutt forurensning, er det viktig å ha gode oppdaterte verktøy som hjelper oss å beskytte de høyest prioriterte miljøressursene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i meldingen.

Kartet skal sikre treffsikker innsats under aksjoner mot akutt forurensning. Ved hjelp av kartfestet informasjon om prioriterte områder og forekomster, skal en umiddelbart kunne ta de riktige valgene, uavhengig av egen kompetanse om miljøet i området.

– Kartet bidrar til at de første, kritisk viktige handlingene er godt kvalitetssikret. Tjenesten gir også godt grunnlag for planlegging av aksjoner mot akutt forurensning på lengre sikt, og det er et viktig verktøy i beredskapen mot akutt forurensning, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Kommunale og statlige aksjoner

Brukere av prioriteringskartet vil være alle som leder en innsats mot akutt forurensning i kyst- og strandsonen. Det er først og fremst tenkt som et verktøy for den kommunale beredskapen mot akutt forurensning (interkommunal beredskap). Men kartene vil også være nyttig for Kystverket ved en statlig aksjon og for andre aktører med ansvar for å aksjonere ved akutt forurensning.

Viktige og sårbare områder

Metodikken som ligger til grunn for kartet gir resultater som fastslår hvilke verdier som er viktigst og mest sårbare, og hvilke verdier som forvaltningsmessig er høyest verdsatt.

Begrepet miljøressurs er i denne sammenheng benyttet både om naturlige naturområder– som hekkeområde for sjøfugl – og menneskeskapte anlegg som bruker naturressurser – som for eksempel oppdrettsanlegg. I tillegg inkluderes også naturbaserte aktiviteter, som friluftsliv for eksempel badestrender.

Det nye kartet er tilgjengelig i Kystverkets beredskapsløsning her, og vil også bli publisert på Geonorge.