Øystein Bondevik er salgsdirektør i Techano. Foto: Techano

Fisk er den nye oljen for en offshorenæring som omstiller seg innaskjærs. Når havbruksnæringen i tillegg kikker utaskjærs, åpner det seg enda større muligheter.

– Vi kom tidlig inn i akvakultur, forteller Øystein Bondevik til Tekfisk. Bondevik er salgsdirektør i offshore-leverandøren Techano, som teller 11 ansatte.

Veien over til tradisjonelt havbruk og fiskeri har gått én vei for ingeniørselskapet.

– Vi har fulgt strømmen av fisk! ler han.

Inngangsbilletten

Det er Nordlaks' gigantiske Havfarmen som var inngangsbilletten. Samarbeidet mellom designerne i Harstad-selskapet NSK Ship Design og kranleverandøren Techano i Kristiansand startet allerede for tre år siden.

– Vi kom markedet litt i forkjøpet med egenprodusert utstyr, tror han, og sikter til både oljenedtur og koronakrise.

Omstillingsevne

I en artikkel i Fædrelandsvennen, som først skrev om saken, sier Bondevik at de «har vist omstillingsevne fra olje og gass til akvakultur og offshore vind».

Det er likevel bare en del av sannheten. Techano har også mer enn én fot inn i det Bondevik håper er et ekspanderende, russisk fiskeri- og akvakulturmarked.

En knekkarmkran akter på Havfarmen er også med i oppdraget. Dette er også en tilsvarende type kran som er del av ordren som skal gå til Russland. Foto: Techano

Offshore-kraner

Havfarmen-prosjektet til Nordlaks er i disse dager kommet hjem til Hadselfjorden, og mediene fylles av bilder av den gigantiske, rigide offshore-merden.

Om bord finner vi Techano sine skinnebasert offshore kranløsninger. På fagspråket Rail Mounted Service Units, eller RMSU. To togsett på styrbord og babord side skal håndtere operasjoner i merdene. Uttrekk på 25 meter og en «mannskapskurv», gjør at alle seks merder kan nås. En ekstra titonns teleskopkran, en knekkarmkran og to femtonns kapstaner er også med i ordren.

Ordren representerte mer enn en full årsomsetning for bedriften. I 2017 omsatte selskapet for 3,8 millioner kroner.

– Siden den tid har vi hatt tigangen i vekst! sier Bondevik, og sikter til at 2019 ga noe overskudd og 40 millioner i omsetning.

Det er store dimensjoner over både Havfarmen og Techano sine skinnegående kraner. To slike «togsett» skal håndtere alle seks merder om bord. Foto: Techano

Mye egenutvikling

Bondevik forteller at selskapet har investert mye tid og penger i omstillingen fra olje.

– I startfasen var det mye egenutvikling for å tilpasse utstyr og konsepter.

Han understreker at de samtidig hadde mye som var overførbart, ikke minst på sikkerhetssiden offshore.

Hageslangekobling

Selskapet står også for koblingspunktene brønnbåtene bruker ved utpumping av levende fisk fra Havfarmen. Overfor Fædrelandsvennen kalte Bondevik det en «gigantisk Gardena-kobling».

På Havfarmen holder det ikke å slenge slangene over merdkanten. De seks påkoblingene med egne dokkingstasjoner er fjernstyrt, og låses før pumpene starter. Egne kraner og teleskoparmer holder slangene på plass selv under røffe havforhold.

Leveransen omfatter også kurv for forflytning av mannskap i merdene. Foto: Techano

Norway Royal Salmon

I august fikk Techano storkontrakt for Norway Royal Salmon sitt offshore oppdrettsanlegg. Ordren gjaldt slipp for fôrflåten, i tillegg til vinsjer for netthåndtering og kjettinger.

I oppdraget brukte Techano den islandske utstyrsleverandøren Naust som underleverandør på enkelte av komponentene. I sin tur valgte Naust Techano som underleverandør til et større oppdrag i Russland.

30 kraner til trålere i øst

Ordren omfatter 30 kraner til modernisering av ti russiske trålere, røpet selskapet overfor Fædrelandsvennen. Ordren var såpass fersk at de fremdeles vurderer lokale underleverandører og om stålet skal sveises i Norge eller i utlandet.

Til Tekfisk sier Bondevik at islendingene har valgt Techano som eneleverandør.

– Russerne forholder seg til Naust, men det utelukker ikke at vi sender en del utstyr direkte til Russland.

Han forteller at den russiske flåten oppgraderer og moderniserer hele fiskeriflåten.

– De kjøper allerede mye norsk teknologi, og Techano står nå på en lukrativ makers-list.

Annet regelverk

Et offshore oppdrettsanlegg møter andre regler enn et som er innaskjærs. Techano sin rolle i starten av Havfarmen-prosjektet var også å håndtere regelverk, i tillegg til å bidra med ekspertise rundt sikkerhetssystemer.

– DNV GL visste ikke helt hva dette var, ikke var det tradisjonell offshore, og ikke var det tradisjonelt havbruk, sier Bondevik til Tekfisk.

Håndtering av last mot skip er også en typisk offshore-oppgave, og Bondevik sier at deres erfaring fra olje- og offshoreindustrien kom godt med. Han skryter av samarbeidet med NSK Ship Design, som har hatt hoveddesignet på Havfarmen.

– Vi har egentlig lært mye av hverandre, sier han.

Kranene skal sørve et offshore oppdrettsanlegg på 385 meter. Foto: Techano

Hydrauliske kraner

Selv om elektrisk dekksutstyr er i vinden, er kranene på Havfarmen av den tradisjonelle, hydrauliske typen.

Bondevik sier at der fremdeles er stor etterspørsel etter hydraulikk, men at selskapet også gjør elektriske vinsj- og kranløsninger der det er naturlig. Han nevner vindparkene selskapet er involvert i.

– Elektriske gangbroer er jo i prinsippet kraner, understreker han.

Søsterselskap på vei

Techano er deleid mellom Morten Sørensen, Øystein Bondevik, Tor Anders Aasen og nederlandske Van Aalst Group, som eier 50,1 prosent. Nederlenderne planlegger nå et søsterselskap i Kristiansand, Nortek. Selskapet skal stå for service, oppgradering og konvertering av offshorefartøy til ulike formål. I tillegg vil den ha brukerstøtte til deres offshore gangvei, såkalt walk to walk, W2W.

– De kommer til å ha mye kompetanse på kontrollsiden, sier Bondevik, som tror det vil gi en ytterligere hjelp også for Nortek i et spennende, nytt marked.

Tredimensjonal tegning av Techano sin skinnegående offshore-kran. Foto: Illustrasjon Techano