Kontrakten som Øyangen nylig signerte med Austevoll-rederiet Østerfjord AS, er en bestilling på innfrysingsanlegg, frysetunnel, RSW-anlegg, frysehotell og fryselager for last og agn. Utstyret skal leveres i november 2020.

Store kontrakter

«Østerfjord» blir verdens største autolinefartøy med sine 67x14,6 meter, og kontrakten er verdt rundt 8 millioner kroner.

– Vi omsetter for rundt 40 millioner i året, så det utgjør en god del, sier Lynghjem til Tekfisk.

Det er likevel ikke den største kontrakten de har sikret seg. De skal også levere kjøleanlegg til «Kovda» for 10 millioner kroner. «Kovda» er en gammel skjelltråler, som bygges om til et topp moderne autolinefartøy ved Los Marine på Bømlo, og utstyret skal leveres i slutten av måneden.

Kåre Lynghjem, daglig leder i Øyangen. Foto: Kjersti Kvile

Rundt 80 tonn i døgnet

Fryseanlegget på «Østerfjord» blir på 570 kW og skal kunne ta unna 80–100 tonn med fryst fisk i døgnet, ifølge en pressemelding fra Øyangen.

Det er langt større kapasitet enn rederiet har på gamle «Østerfjord», bygget i 1998.

– Jeg vil tippe vi vil få en kapasitet på rundt 80 tonn. Den gamle båten har en kapasitet på 25 tonn, vi får økt med tregangen, sier reder Olav Østervold til Tekfisk.

Han forteller at de har hatt et langvarig og godt forhold til karene i Øyangen, og at det var derfor de inngikk kontrakt med dem.

Frossen fisk

«Østerfjord» skal rigges for både autoline og snurrevad, og det er på snurrevadfisket rederiet vil trenge økt kapasitet.

– Da får vi større kvantum, og det er viktig at vi kan ta unna fisken og sørge for god kvalitet, sier Østervold.

Det meste av fisken skal leveres som hodekappet og sløyd fisk (HG) med nybåten.

– Vi har i tillegg mulighet til å lage filet av fisken, men all fisken blir frosset. Det gir den beste kvaliteten sier Østervold.

Starter bygging til neste år

Rederen forteller at båten, som skal bygges ved Tersan Shipyard i Tyrkia, fremdeles er under tegning.

– De begynner å brenne på stålet i slutten av februar eller i midten av mars neste år, sier han.

Ennå er ikke alle utstyrsleveranser på plass for båten, men det er blir mange leveranser fra Norge, lover rederen. Båten skal være ferdig i andre kvartal 2021.

Vokser sakte

Lynghjem og kompanjongen Bernhard Øyangen, som er salgssjef i selskapet, har jobbet med kjøleteknologi i over 30 år. I 2010 valgte de å starte for seg selv.

– Det har gått oppover hele tida med omsetning og alt. Vi har tatt en god del av markedet, men vi ønsker ikke å vokse for raskt, sier Lynghjem.

Hovedmarkedet deres er fiskebåter, gjerne store pelagiske trålere, men også frysebåter.

Det typiske for dem er RSW-anlegg, og de leverer blant annet til nye «Hardhaus» som er under bygging i Tyrkia nå.

Kompressorenhet til fryseanlegg som blant annet leveres om bord i «Østerfjord». Foto: Illustrasjon Øyangen

Samme teknologi

– Selv om det er mye ny teknologi, og mange penger i markedet, er det akkurat den samme teknologien i bunn i dag som på begynnelsen av 2000-tallet, mener Lynghjem.

Han forteller at det riktig nok er blitt mer automatisering. Og utviklingen går blant annet på bedre kompressorer som bruker mindre kuldemedier. Lynghjem forteller at et på et gammelt freon-anlegg trengtes det gjerne 1000 kilo freon, og på et eldre ammoniakk-anlegg 600–700 kilo ammoniakk.

– I dag bruker vi kanskje under 200 kilo, sier Lynghjem, og legger til:

– Men teknologien for å fryse, er den samme. Det er det samme som med kjøleskapet ditt. Det bruker mindre energi nå enn før, men teknologien er den samme.

Freon, ammoniakk og CO2

90 prosent av det Øyangen leverer i dag er ammoniakk-løsninger.

CO2 er et annet kuldemedium, som har fordelen med at det får temperaturen til å gå enda raskere ned enn freon og ammoniakk. Øyangen leverer noe CO2-anlegg, men fremdeles er markedet lite, mener Lynghjem.

– Anleggene blir store og dyre for en liten båt.

Han forteller at det foreløpig er en propp på dette med CO2-anlegg.

– Vi er avhengige av kompressorprodusentene, og vi får ikke store og gode nok kompressorer for CO2, sier Lynghjem.

Det betyr mindre og flere anlegg om bord i båtene, og det blir dyrt. Om dette endrer seg, tror han de vil leverer flere CO2-anlegg.

Større kapasitet

Målet for Øyangen er å fortsette veksten, men sakte og sikkert. Nå leverer de fem-seks anlegg i året, og de håper på å kunne lande kontrakter med flere autolinebåter.

– Vi har bygd opp en organisasjon som kan ta flere ordrer enn vi har i dag. Men vi trenger ikke å springe etter kontrakter eller dumpe prisene, sier Lynghjem.