I fjor produserte teknologiselskapet Fosstech ti sekkeutløsere, og alle ble solgt i løpet av januar og februar i år.

Sekkeutløseren festes rundt snurrevadsekken, og utløses automatisk før redskapen kommer til havoverflaten. Da får fisken bedre plass i sekken, og dette fører til større overlevelse og kvalitet.

Sikter mot serieproduksjon

For Fosstech er det viktig å finne ut hvordan de kan produsere sekkeutløseren billigere fremover. I øyeblikket koster utløseren deres i overkant av 100.000 kroner, og foreløpig er det prototyper de har solgt, 16 i alt.

– Vi er nødt til å få til en serieproduksjon, sier Bjørn Foss, daglig leder i Jatronic, søsterselskapet til Fosstech.

Han har vært tett på utviklingen av sekkeutløseren. I løpet av høsten skal de finne ut hvor mange de skal produsere for neste sesong. Foss anslår at det også i år blir rundt ti stykker.

Her blir ny snurrevad og sekkeutløser testet på forskningstokt med «Ballstadøy» i fjor. Foto: Olafur Arnar Ingolfsson/Havforskningsinstituttet

80 prosent overlevelse

Sekkeutløseren har sin opprinnelse i et FHF-finansiert prosjekt. Det skulle ta tak i problemet med for store fangster i snurrevadfisket, som førte til ødelagt redskap og dårligere kvalitet på fangstene.

Snurrevad
  • En type not til bruk på forholdsvis grunt vann i fiske etter bunnfisk som torsk, hyse og sei, men også til fangst av flatfisk.
  • Snurrevad ligner på en trål, men den har ikke tråldører, og vingene er gjerne lengre.
  • I takt med at flere har tatt redskapet i bruk, har snurrevad blitt utviklet for å få en bedre og mer stabil fangstevne.
  • En utfordring med snurrevad er at fangstene kan bli for store.
  • Flere forskningsprosjekt er blitt opprettet for å utvikle metoder og utstyr for å bedre kontrollen med fangstmengden og bedre kvaliteten på fangstene.

Først utviklet Havforskningsinstituttet et fangstbegrensningssystem, der man laget spalter i noten, som åpner seg når sekken blir fylt opp.

For å begrense mengden fisk, ble sekken knepet over på midten. Det gjorde det vanskeligere å tømme sekken og fisken ble tettpakket. Dermed ble sekkeutløseren utviklet. Den løser opp knytingen, og gjør at fisken får bedre plass.

– Fisken får god kvalitet, og vi ser rundt 80 prosent overlevelse. Det lover godt for levendefangst og levendelagring, sier Bjørn Foss.

Sekkeutløser er utviklet av Fosstech på oppdrag fra Havforskningsinstituttet. Utstyrsleverandøren Selstad er forhandler. Foto: Kjersti Kvile

Slik fungerer den

Sekkeutløseren har et utvendig skall av polyuretan. Skallet dekker et skum som ligner på vanlig byggskum. Det gjør at utløseren har nær nøytral vekt i vann.

– Prosessen er ekstrem kostbar, så vi undersøker alternativer, sier Foss.

Inni er det mekanikk, ikke noe elektronisk eller akustisk utstyr.

En utløserkrok er festet til et stempel inni. På hver side av stempelet er det et trykkammer. I begynnelsen er trykket likt i begge kamre, men når utløseren beveger seg oppover, stiger trykket i det ene. Det er dette som gjør at utstyret løser ut. En fjær regulerer når slippkroken åpner sekken, og det kan justeres på hvilket dyp det skjer.

– Det er et enkelt konsept, ikke noe dilldall, sier Foss.

Bjørn Foss forteller at de jobber med å videreutvikle sekkeutløseren. Foto: Kjersti Kvile

Forskning ble produkt

Forsker Ólafur Arnar Ingólfsson ved Havforskningsinstituttet har vært med i utviklingen av sekkeutløseren.

Han er glad for at forskningen han og kollegene har gjort de siste fem årene, er blitt til et produkt som kommer om bord i snurrevadbåter.

– Havforskningsinstituttet driver ikke med salg, men er opptatt av å få tatt i bruk det som er en del av fangstbegrensningsløsningen for snurrevadflåten. Det er fortsatt en del uhell med store fangster, sier forskeren.

Mindre og billigere

Ingólfsson forteller at det er behov for en mindre utgave for de minste båtene i snurrevadflåten.

– Den er fin for de større båtene, men i største laget for de minste, sier han.

Han ser gjerne at prisen på utløseren går litt ned, og tror konkurrenter vil komme inn på markedet etter hvert.

Har patent

Fosstech har patent på selve utløsermekanismen, men ikke på konseptet sekkeutløser eller på utformingen av den. Det betyr at om andre har en annen måte å løse ut konseptet på, kan de sette i gang.

– Akustiske utløsere har for eksempel vært på markedet i 50 år, men om det brukes, vil du ha behov for installasjon under fartøyet og på brua. Med vår løsning trenger du ingen instrumenter i fartøyet, sier Foss.

Skal du på Danfish i oktober? Velkommen til arrangementet vårt Fremtidens fiskebåt!

Illustrasjon av snurrevaden og sekkeutløseren før den er løst ut. Foto: Illustrasjon Havforskningsinstituttet