Dette betales over bistandsbudsjettet, og sikrer at fartøyet er operativt og vedlikehold til neste tokt.

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) eier båten, og den er juridisk låst til det internasjonale Nansen-programmet. Forskningssamarbeidet ble stengt ned på grunn av korona, og det har lenge vært usikkert om det kunne startes opp igjen i løpet av 2020.

Tidligere i høst kom partene til enighet om at videre tokt til Afrika og Asia var utelukket. Det åpnet for å leie fartøyet ut av samarbeidet.

Partene rundt «Dr. Fridtjof Nansen» har nå et avtaleutkast på plass, og går avtalen i orden vil Havforskningsinstituttet trolig kunne starte riggingen av «Dr. Fridtjof Nansen» i januar.

Kostnader for en million i uken

I sju måneder har Norads flaggskip ligget uvirksom i Bergen - til en prislapp av om lag en million kroner i uken i løpene utgifter for eierne - statlige Norad, en fagetat under Utenriksdepartementet.

Bengt Rune Strifeldt er stortingsrepresentant for Frp fra Finnmark, og partiets fiskeripolitiske talsperson. Foto: Anders H. Furuset

Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsmann Bengt Rune Strifeldt er glad for at fartøyet endelig kan tas i bruk, og at det er sikret oppdrag.

– Det burde helt klart vært tatt i bruk tidligere, og med de løpende kostnadene er jeg glad for at man ser ut til å finne en løsning, sier Strifeldt til Tekfisk.

Rederisjef Per Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet sa til Tekfisk i slutten av oktober at det «er i det hele tatt utrolig dårlig økonomi å gjøre besparelse ved kai».

Hør podkast fra da forskningsskipet «kom hjem» til Bergen:

Planlagte reparasjoner forsinker

At fartøyet ikke kan tas i bruk før i 2021, skyldes planlagte reparasjoner i vanntanker om bord. Og utbedringer i lasterommet har vært diskutert, men dette arbeidet blir trolig utsatt.

– Verkstedsoppholdet vil bli utført, så det er ingen hast, sier saksbehandler Ellen Kristine Viken i Norad til Tekfisk.

Hun sikter til at Havforskningsinstituttet og Norad er i dialog om en utleieavtale, og at et avtaleutkast akkurat nå ligger hos havforskerne i Bergen for vurdering.

Fagdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet forteller at forskningsskuten er forskernes «plan A».

Geir Huse er forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet. Foto: Ole Erik Klokeide

Uproblematisk å leie andre fartøy

– Vi håper jo å få benytte oss av «Dr. Fridtjof Nansen», men det er relativt uproblematisk hvis det skjærer seg, sier Huse til Tekfisk.

«Plan B» er fartøydøgn på andre innleide fartøy. Fagdirektøren understreker at instituttet normalt har mange toktdøgn på innleide fartøy, og at det skal gå greit å leie inn flere.

Noe hastverk er det heller ikke for forskerne. «Dr. Fridtjof Nansen» er først og fremst aktuell for tokt etter se i midten av februar, og et økosystemtokt i Nordsjøen i april.

– I grunn er vi ganske godt enige, sier Huse.

Diskusjon rundt varighet

Diskusjonen dreier seg i all hovedsak om varighet for leieperioden. Nå ønsker forskerne å sende utkastet tilbake med kommentarer.

Mannskapet om bord er statlig lønnet og underlagt Havforskningsinstituttet. I ventetiden har de utført normalt vedlikehold, og – i påvente av annet arbeid – begynt å utvikle et logistikksystem for reservedeler.