De to partnerne skal først og fremst samarbeide om det nye, avanserte forskningsskipet «REV», som for tiden bygges i Romania, i tillegg til en global havdataplattform som REV Ocean har tatt initiativ til.

- Å samarbeide med de beste, er avgjørende for at vi skal lykkes, sier administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean til Tekfisk.

Hun var i Bergen for å signere avtalen tirsdag. Den er prosjektbasert, og varer i utgangspunktet i fire år.

Administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean (t.h.), havforskningsdirektør Sissel Rogne og kommunikasjonsdirektør Torny Aarbakke ved Havforskningsinstituttet like før samarbeidsavtalen ble signert. Foto: Camilla Aadland

En magisk biomasse

Avtalen med Havforskningsinstituttet er den første «REV Ocean» gjør med en forskningsinstitusjon av denne størrelsen.

- Det er en viktig avtale for oss, og vi kommer til å få flere slike i tiden fremover, sier Jensen.

Ett av områdene de allerede har bestemt seg for å samarbeide på, er å finne ut mer om mesopelagiske bestander.

- Det er en magisk biomasse, sa havforskningsdirektør Sissel Rogne på pressekonferansen.

Hun viser til at det er et stort potensial i fisken, som er vanskelig å fiske med dagens utstyr.

- Det underlige er at disse bestandene vet vi nesten ingenting om. Vi må tenke nytt, og bruke utstyret på best mulig måte, sier Rogne.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne med mesopelagisk fisk formet som et hjerte. Foto: Camilla Aadland

Prøver fra hele verden

«REV», blir et kombinert forsknings- og ekspedisjonsskip, som skal gå over verden. Planen er at det vil bli tatt prøver av mesopelagiske bestander de stedene skipet er, også når det er ute på ekspedisjon.

- Vi skal lage en plan for hvordan «REV» kan ta prøver og gjøre observasjoner av denne bestanden. Vi er veldig interessert i å få mer kunnskap om den, sier Rogne.

HI og REV Ocean skal blant annet samarbeide om fartøysoperasjoner, inkludert vitenskaplig utstyr. De skal også ha forskningssamarbeid der begge har felles interesser.

Skal være uavhengig

Men selv om HI og REV Ocean skal samarbeide om forskningsskipet, gir ikke det HI sine forskere fortrinnsrett til å være med.

- Vi har ansatt en forskningsdirektør, og etablert en uavhengig forskningskomité som står for hvordan forskningsprosjektene på skipet blir valgt ut. Vi har også et samarbeid med Norges forskningsråd for å ivareta vår uavhengighet og at de beste prosjektene blir valgt ut, sier Jensen.

Administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean. Foto: Camilla Aadland

Bygger opp plattform

REV Ocean planlegger å skape en åpen dataplattform med alt som finnes av havdata. Den vil bli satt opp som en uavhengig stiftelse.

- Vi er i gang med å rekruttere medarbeidere som skal bygge den opp, og er i gang med å etablere globale samarbeidsavtaler, sier Jensen.

En demo-versjon av plattformen ble lansert i San Fransisco i fjor høst.

- Vi håper å samle all kunnskapen som finnes, og sette den sammen på en ny og bedre måte. På den måten kan vi få et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. Ved å bruke kunstig intelligens kan vi gi et enda bedre bilde over utfordringer og muligheter, sier Jensen.

Store mengder data

Cognite, som har skutt ut av Aker-systemet, skal jobbe med å sette opp plattformen. Jensen er glad for at HI vil være med.

- Vi trenger å samarbeide med sentrale aktører på feltet, de sitter på kunnskap, og vet hva som trengs av kunnskap, sier hun.

Rogne viser til at HI i 2017 produserte like mye data som i alle årene før det.

- Det er overveldende mye, og vi må få sortert og brukt dem. REV Ocean har en helt annen kompetanse enn oss, og dette gir nye muligheter, sier hun.

Litt forsinket

«REV» blir 183 meter lang, og forskere skal kunne bruke båten gratis. Skroget vil bli tauet til Norge i juli/august. Båten skal ferdigstilles hos Vard Brattvaag og være ferdig i 2021.

- «REV» vil blant annet ha den mest avanserte ubåtkapasiteten som noe forskningsskip har. Vi håper å tilegne oss økt kunnskap om dyphavet og andre områder vi vet svært lite om, sier Jensen.

Planen var opprinnelig at skipet skulle være på sjøen i 2020.

- Det blir et svært avansert skip, og vi har fått mange gode innspill. Det er viktigere å gjøre modifikasjoner og å få den optimalisert enn å få den fort ferdig, sier Jensen.

Spekket med utstyr

Ikke bare forskere skal være med på forskningstoktene, men også gründere, folk fra ulike organisasjoner og andre aktører. Jensen viser til at det blir en flytende tenketank, som skal bidra til å løse utfordringene knyttet til havet.

- Skipet vil være spekket med utstyr langt utover det eksisterende forskningsfartøy har. Vi er åpne for kontinuerlige innspill om utstyr som trengs, sa Jensen.

Forskningen på skipet vil være knyttet til de tre områdene REV Ocean har prioritert.

  • Klimaendringer og havforsuring
  • Plast og annen forurensning
  • Overfiske og bifangst
Toppen av det som skal bli det 200 meter høye hovedkontoret. Foto: REV Ocean

Fornebu eller Bergen?

Det som har vært mest omtalt av REV Oceans planer så langt, er signalbygget på 200 meter. Planen var at det skulle ligge på Fornebu, men politikerne i Bærum har så langt vendt tommelen ned. Det har også vært snakk om å invitere hovedkontoret til Bergen. Jensen ville ikke gå særlig inn på lokaliseringsdebatten under pressekonferansen.

- Det blir ikke et forskningssenter, men et løsningssenter der ulike aktører kan komme sammen for å skape løsninger for havet, sa hun.

Avtalen med Havforskningsinstituttet omfatter ikke det som skal bli Verdenshavenes hovedkontor.