Senteret for hav og Arktis som ble åpnet i år skal vurdere tilstanden til den blå økonomien i nordområdene. Denne uken melder de at DNV GL har fått i oppdrag å utarbeide de første fagrapportene.

Rapportene skal kartlegge status, utfordringer og muligheter knyttet til verdiskapning og bærekraftig utvikling av de havbaserte næringene. Sluttproduktet, som ferdigstilles våren 2019, blir senterets første faglige produkt.

Samarbeidet ble offisielt innledet under et møte i Tromsø onsdag 10. oktober. DNV GL ble valgt etter en anbudsprosess.

–Vi er forventningsfulle til at arbeidet skal munne ut i konkrete råd som både beslutningstakere, forvaltningen og næringslivet kan dra nytte av. Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men krever en kunnskapsbasert, helhetlig tilnærming om vi skal nyte godt av dem også på sikt, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis i en pressemelding.

I tillegg til en statusrapport, omfatter oppdraget en fremsynsstudie. Begge skal utformes innen rammen av FNs bærekraftsmål.