Det sier Øystein Orten som driver fiske sammen med tvillingbroren Torstein om bord på 14,99 meter lange «Ragnhild Kristine».

Hvert år kårer Norges Råfisklag årets kvalitetsfiskere, og i år gikk utmerkelsen til de to brødrene og de 15 andre ansatte i Orten Fiskeriselskap.

Utblødning og kjøling

Tilstrekkelig utblødning og rask nedkjøling er de viktigste stikkordene for Aukra-fiskerne.

– Det er snakk om flere dagers forskjell i holdbarhet bare gjennom hvor fort man får kjølt ned fisken, sier Øystein Orten.

Fiskerne har et RSW-anlegg som kjøler ned fisken. Det er et kjølesystem som bruker sjøvann for å holde fangsten kald frem til den leveres.

– Allerede i blødekaret begynner fisken å kjøles ned. Og i stedet for vanlige blødekar har vi skruer som de bruker mye på lakseslakteri, sier Orten.

Is og sjøvann er vittig for å holde torskefangsten kald og kvaliteten god. Foto: Privat

Små, små iskrystaller

Denne skruetanken er produsert av Stranda Prolog under navnet Helix DeepChiller. Den benytter en deepchill-teknologi, utviklet av Sunwell Technologies. Det innebærer at mikroskopiske iskrystaller kommer i direkte kontakt med fisken over hele overflaten.

– Skruetanken gjør at tiden fisken er i blødekarene blir standardisert. For å sørge for at all råvaren blir like bra, får all fisken like lang tid både i blødekarene og i kjølekaret etterpå, sier Orten

Samtidig er fiskerne opptatt av at fisken skal behandles skånsomt, uten slag og fall.

Får betalt for kvaliteten

– Hvorfor gjør ikke alle som dere når det gir så god kvalitet?

– Litt av grunnen er nok at kvalitet ikke er blitt premiert så mye tidligere. Kjøperne betaler det samme uansett hva du gjør med fisken, svarer Orten, men mener dette har kommet seg noe.

– Forskjellige aktører, slik som Aalesundfisk, er opptatt av dette. De selger høykvalitetsfisk og retter seg mot marked som er villig til å betale for det.

– Får dere bedre betalt for høy kvalitet?

– Stor sett. Vi får en større andel av sluttprisen så vi har generelt en grei merverdi totalt sett.

Garn- og linebåten «Ragnhild Kristine» ble bygget hos Vard Aukra i 2018. Foto: Privat

En æresfølelse

– Hvorfor vant dere, tror du?

– Fiskekjøperen her hjemme var ikke overrasket. Vi har levert bra råstoff hele veien, også før vi begynte med line. Vi har vært opptatt av at fisken skal bli så bra vi kan få den til. Og så har det gått slag i slag og er blitt plukket opp rundt omkring.

– Hvorfor har dere vært så opptatt av det?

– Det er en æresfølelse å levere et bra produkt. Og så må man jo spørre seg hva som kommer først: Prisen eller kvaliteten.

Stor spredning

– Det finnes ikke mer verdige vinnere, sier Terje Kjølsøy.

Han er daglig leder ved Aalesundfisk som er en av kjøperne av fisken til Orten-brødrene.

– Det går på hvordan de har innrettet båten og på hvordan de håndtere håndverket sitt. Og så handler det om innstillingen deres. Du kan ha en fantastisk båt, men det er ikke noe problem å ødelegge fisken likevel, sier Kjølsøy.

Han trekker frem at ujevn kvalitet er et problem for fiskerinæringen.

– Det er så stor spredning på utblødning, temperatur og alt. Dersom vi tar imot 10 tonn fisk og en tredel er dårlig, gir det store følgekostnader.

Derfor er det viktig med lik temperatur og lik behandling av fisken, slik som fiskerne på «Ragnhild Kristine» gjør.

– Vi synes dette er utrolig kjekt. Når vi forteller kundene våre at fisken de får er levert av Norges beste kvalitetsbåt, da sier det ikke er rart, for det visste de jo, sier Terje Kjølsøy, daglig leder i Aalesundfisk. Foto: Jørn Mikael Hagen

«Catch on demand»

– Vi har et system sammen med fiskerne, et markedskonsept. De fisker mer av det kunden vil ha. Og det kunden vil ha er godt kvalitetsbehandlet fisk og helst når det er mangel på den. Da er betalingsviljen større. Det er ikke noe hokus pokus.

Kjølsøy er skeptisk til at det koster så mye mer å gjøre en god jobb enn en dårligere jobb.

– Jeg tror ikke folk ødelegger fisken bevisst, men retorikken rundt dette er bak mål. Du skal levere et ordentlig håndverk, og så må du sørge for at du klarer å hente ut markedsverdien av varen.

To ulike redskap

Fiskerne på «Ragnhild Kristine» fisker både med line og garn, og de to redskapene gir naturlig nok ulik kvalitet.

– Det vil være en forskjell. Men man kan få veldig fin fisk på garn også. Det handler om hvor ofte du røkter. Vi driver døgndrift både på garn og line, sier Øystein Orten.

Brorparten av garnfisken går til saltfisk- og klippfiskproduksjon. Så å si alt av den linefiskede fisken selges fersk.