Kvotene ble satt etter videokonferanser mellom partene som forvalter artene, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Kvotene er helt i tråd med rådene fra Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) som ble lagt frem i september..

Mer usikkert for kolmula

Sildekvoten er en oppgang på 24 prosent fra fjorårets kvoteråd. Dette skyldes blant annet at 2016 hadde en sterk årsklasse for norsk vårgytende sild.

Kolmulekvoten er satt ned med 20 prosent sammenlignet med hva forskerne anbefalte for årets fiske. Ett av dem mange toktene som ble avlyst i vår på grunn av koronaviruset, var årets eneste kolmuletokt. Bestandsvurderingen er dermed mer usikker enn vanlig, sa Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule, i september.

Fiskes mer enn totalkvoten

Som tidligere år er det fortsatt uenighet mellom Norge, Russland, EU, Færøyene og Island om fordelingen landene imellom.

– Til tross for at uenigheten om fordeling fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Flere forhandlinger

Fiskeriministeren fremhever at kvotene er satt med bakgrunn i anbefalingene fra ICES og eksisterende forvaltningsplaner.

Soneadgang for norske fiskere i andre lands soner gjennomføres som bilaterale forhandlinger senere i år.

Kvotene for norske fiskere settes når reguleringene er på plass. Det blir ikke arrangert reguleringsmøte i år på grunn av situasjonen med Covid-19.