Nylig ble det hentet opp 1242 teiner på Fiskeridirektoratets opprenskingstokt. En av disse teinene har nå fått nytt liv som salongbord.

– Oppgaven var egentlig å utvikle en teknologisk løsning for å spore mulig forsøpling fra havet, men vi beveget oss vekk fra det, sier Ingrid Hovland Holm til Tekfisk.

Sammen med tre andre studenter fra Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen ble hun koblet til oppstartsbedriften Bergen Greentech gjennom faget Innovasjon i tverrfaglig studentteam.

Christine Marie Gulbrandsdatter Eng (til v.), Ingrid Hovland Holm og Lars-Thomas Unneland Larsen har laget bord av en brukt snøkrabbeteine. Foto: Camilla Aadland

Slapp å bli brent

Gründerne i Bergen Greentech bruker sporingsteknologien RFID for å merke fiskeredskaper.

– Alt utstyret får en brikke med en unik ID som gir informasjon om hva det er laget av, når og hvor det er sluppet ut og når det eventuelt er hentet opp igjen, sier gründer Anders Bjerga i Bergen Greentech til Tekfisk.

Snøkrabbebordet som studentene har laget, viser at ødelagte teiner kan gjenbrukes i stedet for å brennes, mener han.

– Det har en verdi for oss at de satte oss på sporet av sirkulærøkonomi, og at de viste oss at mer av historikken til produktet, som hvilke miljøgifter det inneholder, kan lagres i RFID-brikken, sier Bjerga.

Anders Bjerga (til v.) er en av de tre som var med og starte Bergen Greentech. Håvard Stubseid er på vei inn i oppstartsselskapet. Foto: Camilla Aadland

Testet i Barentshavet

Ved siden av å være gründer er han stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hele utgangspunktet for oppstartsselskapet er nettopp en bekymring for miljøet.

– Det mistes millioner av teiner hvert eneste år. Det er en vanvittig stor forsøpling, samtidig som hver teine har en verdi for fiskeren, sier Bjerga.

Han startet selskapet sammen med seriegründer Remi Aleksander Johnsen og stipendiat Linn Merethe Brekke Olsen.

Tanken deres er at hver teine skal merkes med en RFID-brikke allerede under produksjon.

– Fiskeridirektoratet testet teknologien da de hentet opp snøkrabbeteiner fra Barentshavet. De kastet ut forskjellige typer teiner merket med ulike brikker. Disse ble hentet opp igjen etter en uke, sier Bjerga.

Klar for å merke utstyr

Testen viste at de fleste brikkene ikke fungerte som ønsket når det gjaldt avlesningsavstand. Noen ble også helt ødelagt.

- Det viser at er viktig å bruke riktige brikker til dette formålet, sier Bjerga.

Gründerne valgte ut den brikken som skilte seg ut som den beste, og testet den på 3500 meters dyp med en undervannsrobot. Denne testen var vellykket.

Neste skritt er å få testet teknologien i større skala. Bergen Greentech har fått avtale med en utstyrsprodusent, som er klar for å «chippe» 22.000 teiner. Men først må finansieringen på plass.

Oppstartsselskapet har fått noe støtte fra Innovasjon Norge, og har nå søkt om mer. De tror teknologien skal la seg kommersialisere.

– For produsentene har merking en verdi fordi de da kan følge livsløpet til utstyret. For fiskerne har det en verdi både gjennom at fisket blir mer bærekraftig, det blir enklere rapportering av tapt utstyr og de vil i større grad kunne få tapt utstyr tilbake, sier Bjerga.

Tau- og plastrester fra en snøkrabbeteine. Foto: Camilla Aadland

Blokkjede-teknologi

Han viser til en studie fra USA der det kom frem en systematisk fjerning av spøkelsesteiner økte inntjeningen til fiskerne.

– Å få tatt opp igjen fiskeutstyret kommer selvsagt fiskerne til gode, men også alle andre. Det handler om økonomi og miljø, sier gründeren.

Bergen Greentech ønsker å samle dataene fra RFID-brikkene i en blokkjede som vil gi ulike parter informasjon de vet de kan stole på.

– Vi har inngått en avtale med et østerriksk programvareselskap som kan implementere en slik løsning for oss.

Godt samarbeid

Han synes samarbeidet med studentene har vært verdifullt.

– Det er stilig og kreativt at de kunne lage noe av teinen vi fikk, sier han.

Studentene er også imponert over oppstartsselskapet de har jobbet med.

– Å kunne hente ut forskjellige data fra gjenfunnet fiskeutstyr må være verdifullt fra dem som skal bruke det, sier Christine Marie Gulbrandsdatter Eng.

Også andre gründere jobber med ulike løsninger mot spøkelsesfiske. Blant annet har det norske selskapet Resqunit utviklet en flyteenhet som gjør at teiner skal kunne flyte opp igjen etter en viss tid. I Trondheim har to tidligere forskere startet selskapet Ocean Space Acoustics som har utviklet en teknologi for å finne igjen tapte fiskeredskaper basert på lydsignaler.