Den første landingsseddelen som ble signert via mobil og nettbrett i Norges Råfisklags område skjedde 23. mars i år. Det skjedde etter at de lanserte appen Catchsign for fiskemottakene og fiskere i deres distrikt.

Etter hvert er det mobil eller nettbrett som blir hver enkelts personlige kulepenn, både for kjøper og fisker, håper Benedicte Nielsen, direktør ved avdelingen for samfunnskontakt i Norges Råfisklag.

Virus ga spark bak

Koronapandemien fremskyndet prosjektet med elektronisk signering av landings- og sluttsedler for Råfisklaget.

– Vi var godt i gang, men korona ga oss en dytt bak. Da ble det enda viktigere at ikke alle fiskerne måtte være inne på trange bryggekontor, sier Nielsen.

Fiskeridirektoratet godkjente først en mellomløsning, der fisker og kjøper kunne utveksle mms eller sms for å sørge for at folk ikke måtte være nært på hverandre

Men i slutten av mars var altså løsningen på plass for de første brukerne.

Avdelingsdirektør Benedicte Nielsen i Norges Råfisklag viser frem den nye appen Catchsign. Foto: Pressefoto

Prøvd ut av andre

Salgslagene i Norge har samarbeidet om løsningen, og Norges Sildesalgslag var først ute med elektronisk signeringsløsning. Også Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag startet opp i fjor. For Norges Råfisklag er det bra at noen har gått opp veien før dem.

– Det var supert for oss. De har mer oversiktlig antall av både kjøpere og fiskere, så de har klart å følge opp mer enkeltvis. De har luket ut litt småtteri og barnesykdommer, sier Nielsen.

I Råfisklagets distrikt er det rundt 400 fiskemottak og cirka 5000 fiskefartøy.

Så smått i gang

Foreløpig er det til sammen 76 fiskere og kjøpere som har lastet ned appen. I tillegg er det noen fiskere som allerede har den gjennom Sildesalgslaget.

Først ute i Råfisklaget var den havgående flåten.

To leverandører av systemer for sluttsedler og landingssedler har oppdatert programvaren sin for den nye løsningen. Resten av leverandørene er også snart på plass.

– Målet er at alle skal bruke elektronisk signatur om en liten stund, sier Nielsen.

155 sedler er underskrevet elektronisk så langt.

– Det er mange mottak som hverken kan eller har startet ennå. Men bølgen vil komme nå etter hvert som det blir tilgjengelig.

Mer praktisk og effektivt

Fordelene er blant annet at man ikke trenger å skrive ut eller ta vare på papirdokumenter. For fiskerne betyr det også at de for eksempel kan legge seg til ved en liggekai uten å måtte gå tilbake til kaiområdet og vente.

– Du kan jo fremdeles ikke forlate landingsstedet før seddelen er skrevet under, men nå er det veldig upraktisk om du har en liggekai 200 meter bort, sier Nielsen, som legger til at hun tror det vil bli et overskudd av halvbrukte kulepenner langs kysten etter hvert.

– Det blir også en høyere kvalitet. Det er ikke lenger tvil om hvilken versjon som er undertegnet, hvem som har undertegnet eller hvor de var.

Hun viser også til at alle nå vil sitte med akkurat det samme dokumentet.

– Har det vært et problem?

– Nei, ikke egentlig, sier hun. – Men nå er det i alle fall sånn at det ikke blir et problem.

God mottakelse

I 2020 kan man kanskje spørre seg hvorfor dette ikke har vært mulig før. Veien mot målet har vært lang, forteller Nielsen.

– Det er for eksempel krav om at man må registrere posisjon. Uten det kunne vi bare brukt bank-id eller andre slike løsninger. Man må både ta hensyn til personvernet og posisjonsangivelse, sier Nielsen.

Mottakelsen har så langt vært god.

– Det er noen trinn i dansen for å opprette bruker og laste ned appen, men når det er gjort, er det superenkelt, sier Nielsen.