Kregnes, som studerer ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen, har gjennomført intervjuer med 69 registrerte turistfiskebedrifter som kunne ha tvilsom rapportering. Dette melder Havforskningsinstituttet på egne sider.

Delt inn i kategorier

Bedriftene var blitt delt inn i ulike kategorier etter innmeldt fangsting. Metode, frekvens og om der var registrert landinger dannet grunnlag for inndelingen.

I intervjuene kom det frem at flere av bedriftene unnlot eller feilrapporterte av ulike grunner. Komplisert rapportering, tidsbruk og glemsomhet ble trukket frem blant de intervjuede.


Les også: Fiskere vil vite hvor mye turistfiskere tar opp fra havet, men kartleggingen er ikke klar


Data fra turistfisket er en viktig del av tallgrunnlaget forskerne bruker i bestandsvurderingen av torsk. I disse datasettene kalkuleres det med underrapportering og andre feilkilder.

Myndighetene viser interesse

Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har vist interesse for funnene. Selv om næringen er hardt rammet av koronasituasjonen, er dataene Kregnes har jobbet med fra før pandemien. Nå blir trolig forskerkorrektivene del av opprydningen myndighetene uansett må ta i egne registre.

Manglende rapportering fra turer uten fangst, og oppsamlede data fra turer registrert som én regnes som feilregistrering.

– Dette bekrefter at vi må ta dataene med en god klype salt enn så lenge, sier havforsker og studentrettleder Keno Ferter på instituttets sider.

Slik var resultatene:

  • 712 av 1095 (65 prosent) registrerte turistfiskebedrifter har sendt inn fangstrapporter etter kravene
  • 240 bedrifter (22 prosent) har ikke rapportert korrekt.
  • 126 bedrifter (12 prosent) har lagt ned eller drive ikke med turistfiske.
  • 17 bedrifter har ikke startet opp.

Nylig ble det innført regelverk om løpende, elektronisk registrering også i turistfisket.

Ferter håper at registeret, som fremdeles er i innkjøringsfasen, vil få bedre oppslutning. Han mener det vil komme alle til gode.

– I mellomtiden er vi naturligvis veldig glade for at mange faktisk legger ned god innsats i god rapportering, sier han.