Fredag fikk de ansatte beskjed fra ledelsen om at verftet leverer begjæring om konkurs til Sunnmøre tingrett.

Dette skriver Sunnmørsposten i dag.

Sterkt beklagelig

I en pressemelding skriver administrerende direktør og styreleder i Kleven Tomislav Debeljak at «vår ambisjon var å utvikle Kleven og etablere vårt selskap i Norge, og det er derfor sterkt beklagelig at vi ikke nådde en løsning i denne vanskelige situasjonen. Vi har jobbet hardt for å finne løsninger, og sammen med de ansatte gjorde vi vårt beste, men har ikke lyktes.

Konkursen betyr ikke umiddelbar stillstand for verftet, der arbeidet inntil videre fortsette som før.

Skylder på bankene

Verftsledelsen skylder på norske banker for konkursen.

– DIV Group har opplevd flere hindringer under integrasjonsprosessen til Kleven, noe som har gjort det ekstremt vanskelig å styre selskapets virksomhet. Da den nye konsernsjefen ble utnevnt 22. juni og det ble gjort klart at det var nødvendig med en alvorlig snuoperasjon for å gjøre selskapet stabilt og lønnsomt, ble låneavtalen sagt opp, sier Debeljak.

Manglende lønnsutbetalinger skal, ifølge selskapet, utbetales. De rundt 400 ansatte er også omfattet av lønnsgarantiordningen, skriver Sunnmørsposten.