Både design og bygg er det danske Karstensens Skibsværft som står for. Kristian Johansson i Astrid Fiskeri A/S regner rederiet for dansker så gode som noen.

– Vi er danske fiskere, med danske kvoter, sier han til Tekfisk. På klingende svensk.

Hjemmehavn i Skagen

Astrid-rederiet har ambisjoner om å fiske mer og samtidig gjøre flåten rimeligere i drift og mer miljøvennlig med et nytt fartøy. Valget falt på et Karstensens-design. «Astrid» blir verftets bygg nummer 455 når hun står ferdig. Største bredde og dybde blir på røslige 18 meter.

I en pressemelding uttaler verftet at «det er en stor glede for verftet å få arbeide sammen med dette fremsynte og innovative rederiet, som har vært et av de absolutt førende i Danmark og Sverige gjennom mange år».

Reder Tomas Johansson i Astrid Fiskeri A/S. Foto: Astrid Fiske AB
Kristian Johansson i Astrid Fiskeri A/S. Foto: Astrid Fiske AB

Dansk fiske siste ti år

Det er godt å være svensk i Danmark, og stadig flere svenske rederi tar turen over til de langt mer omfattende danske fiskeriene. Pelagisk fiske er større enn i Sverige, og mange svenske fartøy leverer til danske havner både på hjemlige og på danske kvoter.

Kristian er sønn av reder Tomas Johansson, og forteller at rederiet har vært aktive i danske fiskeri de siste ti årene. Men historien går lenger tilbake enn det.

– Skagen har vært vår hjemmehavn gjennom generasjoner, med landinger, redskap og service, sier han.

Regnskap til «meget godt»

I dag er Astrid Fiskeri A/S Danmarks nest største rederi. Selskapet omfatter i dag det svenske Astrid Fiske AB i Rörö og det danske Astrid Fiskeri A/S i Skagen.

Årsresultat for den danske delen var på drøye 55 millioner danske kroner, med en egenkapital på nesten 755 millioner kroner, melder danske Proff.

Rederi og verft har hatt lange planleggingsmøter, og Kristian Johansson forteller at det ennå gjenstår litt på fremdrift og utrusting. Fra venstre Tomas Johansson, Kent Damgård fra Karstensens Skibsværft, Kristian Johansson, Knud Degn Karstensen fra Karstensens Skibsværft og Johannes Johansson. Foto: Karstensens Skibsværft
«Astrid»

Fartøyets hoveddimensjoner:

Lengde overalt 91,80 meter

Bredde moulded 17,00/18,00 meter

Øvrige tekniske data:

Hovedmotor: Wärtsilä 31

Hjelpemotor: Caterpillar

Vinsjanlegg: Kongsberg

Kraner: Macgregor Triplex

Fiskepumper: Macgregor Rapp

Sidepropeller: Brunvoll, 2 x 1400 kW

RSW-anlegg: Frio Nordica, 3 x 1100 kW

Vakuumanlegg: 6 x 66 kW / 3 x 3200 l tank

Miljø og økonomi og kapasitet

Tematikken «Danmarks største tråler» har vi skrevet om før, og det går ofte på lengde. Danske Gitte Henning var på imponerende 90,45 meter. Når nye «Astrid» ferdigstilles våren 2022 blir den til sammenligning 1,35 meter lengre.

Selv ønsker ikke Kristian Johansson at det skal dreie seg så mye om lengde.

– Lengden er én ting. Det er bedre fartøyegenskaper, mindre klimaavtrykk og mer økonomisk drift det handler om.

NOx og CO2

Et lengre, og derved smekrere skrog skal bidra til bedre drivstoffenergi. Fremdriften er tilpasset den vanligste driftsprofilen. Det innebærer en enkelt, større propell myntet på normalfart. Målet er minimale utslipp av NOx og CO2 for hver kilo fisk. Skroget skal bygges ved Karstensen Shipyard i Polen.

– Vi strekker rett og slett ut linjene, og velger i tillegg en ny motor fra Wärtsilä for å minimere utslipp.

Nye «Astrid» vil fortsette på kvotene til gamle «Astrid». Foto: Illustrasjon Karstensens Skibsværft
Om bord får «Astrid» en ny generasjon Wärtsilä-motor. Rederiet trekker den frem som et miljøtiltak. Foto: Illustrasjon Karstensens Skibsværft

«Astrid» er allerede solgt unna

At den blir lengre enn dagens «Astrid» er det uansett ikke noen tvil om. Den 69,95 meter lange «Astrid S264» stod ferdig i 2014, og ble på den tid feiret som det største svenskeide fiskefartøyet. Fartøyet er allerede solgt til Norge og Traal AS i Fosnavåg, og skal overleveres i april til neste år. Hun vil erstatte dagens «Herøyfjord».

Nye «Astrid» skal fiske videre på kvotene for sild, makrell og blåkveite.

Nye «Astrid» er allerede avtalt solgt til Norge, og får en langt lengre erstatter i nye «Astrid». Foto: Marine Traffic (bildet er hentet med tillatelse fra rederiets hjemmeside)
Johannes Johansson driver Astrid Fiskeri A/S sammen med broren Kristian og faren Tomas. Foto: Astrid Fiskeri AB
Styrmann Mogens Ørts Jensen har også eierinteresse i Astrid Fiskeri A/S. Foto: Astrid Fiske AB

Ikke miljø-støtte

En ny generasjon 12V31-motor på 7.320 kW, katalysator, i tillegg til elektriske vinsjer og fiskepumpe gir imidlertid ikke noen umiddelbar støtte slik den norske flåten kan få.

– Det er ingen av miljøstøtteordningene som passer vårt fiskeri. Der er dere langt forut i Norge! sier Johansson.

Batteri og hybrid drift er en mulighet, men Johansson forteller at det ikke er ferdigforhandlet. Rederiet må velge teknologi, før de kan forhandle med leverandører.

– Nå vurderer vi forskjellige løsninger, i samarbeid med Karstensens.

Fjerde generasjon

Kristian Johansson er tredje generasjon i Astrid-rederiet. Når Tekfisk snakker med ham, er både faren og broren travelt opptatt på fiske. Broren er for tiden på «Astrid S264».

Grunnlegger og farfar Leif er pensjonist, men fremdeles aktiv i firmaet. Det danske fiskeriet er det imidlertid Tomas og sønnene Kristian og Johannes som tar hånd om, sammen med danske Mogens Ørts Jensen som har to prosent eierandel. Kristian og Johannes er begge aktive som styrmenn og skippere, og vil står for den daglig drift av flåten.

Onkel og fetter styrer svensk side

På svensk side styrer Tomas' bror Börje og sønnen Daniel Astrid Fiske AB.

For Astrid-rederiet blir det den fjerde båten de bygger hos Karstensens Skibsværft. Ikke bare den danske fløyen av rederiet skal få nytt fartøy, røper Johansson.

– Vi bygger også ny «Astrid Marie» på 63,85 meter.

«Astrid Marie» skal på svenske kvoter for Astrid Fiske AB.

Ikke bare fiskeri

Det er ikke bare på fiskerisiden Astrid-konsernet investerer. Landbasert oppdrett i Sverige er i startfasen, og selskapet har kjøpt seg inn som hovedaksjonær i Smögenlax Aquaculture AB, melder det svenske nettstedet Njord. Johansson forteller at det ennå er småskala produksjon, og at de ikke er direkte involvert i driften. Smögenlax Aquaculture har ennå ikke fått tillatelse til å drive oppskalert, kommersiell drift.

På svensk side styrer Kristians fetter Daniel Johansson og onkel Børje Johansson Astrid Fiske AB. Foto: Astrid Fiske AB
Börje Johansson i Astrid Fiske AB. Foto: Astrid Fiske AB

Også i Danmark investerer rederiet. De har direkte eller indirekte eierinteresser både i Skagen Salmon og Hirtshals-baserte Danish Salmon. Sistnevnte har et landbasert anlegg i drift, mens arbeid på anlegget i Skagen startet opp i sommer.

Fra før har konsernet også eksportbedriften Astrid Fiskexport AB.

Skryter av samarbeidet

Men nå er det altså fiskeri som tar hovedoppmerksomheten. Johansson skryter av samarbeidet med det danske Skagen-verftet, som han forteller har et godt overblikk og nyttig innsikt når en såpass stor båt skal bygges. Også gamle «Astrid» ble bygget ved Karstensens.

Prisen vil han ikke si noe om, selv om kontrakten er «blant de mest verdifulle inngått av Karstensens Skibsværft på noe fiskefartøy», som det heter i en pressemelding derfra.

– Den holder vi for oss selv, sier Johansson.

Kontrakten på nye «Astrid» er verdifull for det danske verftet. Foto: Illustrasjon Karstensens Skibsværft