Det har ligget i kortene lenge, men nå er det klart: 26. april går miljøsertifikatet fra MSC ut for torske- og hysefisket innenfor 12 nautiske mil i Norge.

Årsaken er kysttorsken. Både havforskere og norske myndigheter har slått fast at den er under press. Dermed er det kun torske- og hysefisket utenfor 12-mila som er med i resertifiseringen Norge nå jobber med.

– Det er en veldig uheldig situasjon, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag til Tekfisk.

Norges Fiskarlag fungerer som Norges fiskeriklient for næringa overfor MSC og har blant annet ansvar for å betale sertifiseringsorganene for MSC-sertifiseringen av norske fiskerier.


Les kommentar: Kysttorsken i et trekantdrama mellom forskere, forvaltere og fiskere


Marine Stewardship Council
 • En internasjonal ideell organisasjon etablert i 1996.
 • Driver sertifiserings- og miljømerkingsprogram for villfanget fisk.
 • MSC-sertifikater fornyes hvert femte år, i tillegg til at det er en årlig revisjon.
 • Det eneste programmet som oppfyller retningslinjene for beste praksis angitt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO) og ISEAL, den globale medlemsforeningen for bærekraftsstandarder.
 • MSC-standarden beskriver kravene til fiskerier for at de skal være bærekraftige.
 • Hver nasjon har en fiskeriklient som blant annet står for betaling av sertifiseringer. I Norge er dette Norges Fiskarlag.
 • Fiskeriene vurderes av uavhengige sertifiseringsordninger, slik som DNV GL.

Håp for neste år

Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden.

– Det er fortsatt håp om at det er ordnet til neste skreisesong, men ingenting er sikkert. Hvis situasjonen fortsatt er at kysttorskbestanden må gjenoppbygges, kan dette vare så lenge som helst, understreker Larsen.

For kystflåtens del fiskes det aller meste innenfor 12 nautiske mil, selv om noen av de litt større kystbåtene kan gå utenfor.

– Om dette løses for 2022-sesongen, blir dette forhåpentlig ikke en så stor sak i historisk sammenheng, sier Gisli Gislason, seniorprogramleder i Nord-Atlanteren for MSC. Foto: MSC

Fikk sertifisering på vilkår

Den nordøstatlantiske torsken og hysa fikk MSC-sertifikat for første gang 26. april 2010. Dette ble imidlertid gitt med forbehold om at noen vilkår måtte oppfylles innen fem år.

Gisli Gislason leder MSC sitt program i Nord-Atlanteren og har ansvar opp mot de norske fiskeriene. Han forteller at det er svært vanlig at sertifiseringer gis med vilkår.

– Innblandingen av kysttorsk var noe fiskeriklienten skulle forbedre. Enten ved at kysttorsken ble sertifisert eller ved å få den skilt ut fra fangstene på en eller annen måte, sier Gislason.


Les også: Fiskeeksportør skjønner ikke hvordan han skal få solgt hyse til britene


Har hatt ti år på seg

Etter den første perioden fikk Norge en forlengelse frem til i år.

– Da bør man jo løse det i løpet av den andre sertifikatperioden. Dette har nå vært et vilkår i over ti år og kan ikke forlenges, sier Gislason.

Tor Bjørklund Larsen i Fiskarlaget forteller at Norge har fått på plass en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk på disse årene og har tatt flere forvaltningsgrep for å bedre situasjonen for bestanden.

– Dessverre må vi like vel konstatere at det ikke har ført til de ønskede resultatene i bestandsestimatene til ICES, sier han.

Seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag. Foto: Privat

Kysttorsken metoderevideres

Håpet knytter seg nå til et arbeid som gjøres av Havforskningsinstituttet og Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). De er nemlig i gang med en metoderevidering på kysttorsken.

Den skal etter planen være klar i april, og kan eventuelt gi et annet bestandsestimat for kysttorsken enn det som er lagt til grunn frem til nå.

– Vi følger dette arbeidet tett, og håper kystfiskeriene blir sertifisert igjen så fort som mulig. Det burde ikke være umulig hos verdens beste fiskeriforvaltningsnasjon å løse denne floka, sier Tor Bjørklund Larsen i Fiskarlaget.

Han sier videre at det selvsagt hadde vært bedre om arbeidet kom i gang tidligere, men at de uansett er fornøyde med at arbeidet er godt i gang.


Les også: Første skritt er tatt for en egen miljøsertifisering av norske fiskerier


– Fremdeles verdensledende

Også Gisli Gislason i MSC er håpefull.

– Vi håper inderlig dette blir løst. Norge er jo blant landene som skal vise veien for resten av verden, sier Gislason.

Han trekker frem at Norge, sammen med land som Island, New Zealand og Canada, har en høy andel av fiskeriene sine i MSC.

– De anses mange steder som verdensledende i fiskeriforvaltning.

– Så Norge er fremdeles verdensledende etter dette?

– MSC gir ikke noen direkte måling på det. Men ser vi på det høye nivået på antall fiskerier i vårt program, og hvordan Norge skårer i programmet, kan man godt si det er en flott forvaltning.

Det meste er tatt i år

I løpet av året fiskes i snitt 85 prosent av den ferske torsken innenfor 12 nautiske mil, opplyser Charles Aas, omsetningsdirektør i Norges Råfisklag. Men det aller meste av dette landes i årets første måneder.

– Det er en trøst i år at mye av sesongen er unnagjort når vi kommer til 26. april, sier Aas.

Av den fryste torsken fiskes så å si alt utenfor 12-mila. Om vi ser på totalen i løpet av et år, fiskes cirka 60 prosent av torsken innenfor og 40 utenfor.

Charles Aas, omsetningsdirektør i Norges Råfisklag. Foto: Råfisklaget

Kystflåten rammes

I fjor var det totalt 3700 fiskefartøy som leverte fersk torsk og hyse gjennom Råfisklaget.

– Stort sett alle kystbåtene rammes av dette. Noen av de største kan jo prøve å finne torsk og hyse utenfor 12 nautiske mil, men rammes likevel. De bruker lengre tid til feltet og får ikke fisket optimalt. Vanligvis fisker man jo der det er mest tilgjengelig. Nå må de legge opp driftsmønsteret etter en grense, sier Aas.

Fiskarlaget tar seg av MSC-programmet for Norge, og så lenge fisken leveres gjennom salgslagssystemet, er fangsten MSC-godkjent.

Aas tror ikke fiskere flest har noen forhold til MSC.

– Det er først når kjøperne får problemer at han vil merke det, sier han.

Ukjent markedseffekt

Det ville vært langt verre om sertifikatet falt bort i forkant av årets vinterfiske, men hva som skjer til neste år, er høyst uklart.

– Vi er bekymret, men vi skal ikke overdrive og skal være forsiktige med å overdramatisere. Noen vil fremstille det som at lofotfisket vil stenges. Men det blir jo ikke det. Dette er et miljøsertifikat med ukjent markedseffekt som faller bort, sier Larsen.

I mars 2019 mistet for øvrig det norske makrellfisket sitt MSC-merket, og ved årsskiftet fulgte kolmule og NVG-sild etter.

– Vi har sett i pelagiske fiskerier at det ikke er kroken på døra, sier Larsen.

– Ingen ragnarok

I slutten av januar sendte MSC ut et brev med nyheten til fiskekjøper, eksportører og aktører innen europeisk dagligvarehandel. Der forklares grunnen til at Norge ikke resertifiserer fisket etter torsk og hyse innenfor 12-mila.

Gislason forteller at mange i sjømatmarkedet kontaktet MSC og lurte på hva som ville skje med norsk torsk og hyse.

– Vi bestemte oss for å forklare situasjonen og sendte brev til ulike partnere så det ikke skulle så brått på at fiskeriene er ute av programmet, sier han. – Vi ville også forklare at dette er en situasjon industrien i Norge jobber med og at dette ikke er noen ragnarok. Vi ser frem til at næringa klarer å få fiskeriet innenfor 12-mila sertifisert igjen.

Torsk og hyse i MSC
 • Det norske fisket etter nordøstatlantisk torsk og hyse ble MSC-sertifisert for første gang 26. april 2010.
 • Nåværende sertifikat utløper 2021, men det er kun fisket utenfor 12-mila som resertifseres da.
 • Rundt 60 prosent av torsken og 25 prosent av hyse som landes i Norge, fiskes innenfor 12 nautiske mil, ifølge MSC.
 • Kysttorskfisket er ikke MSC-sertifisert.
 • MSC har godtatt at 15 prosent av fangsten er kysttorsk, men kun for en begrenset periode.
 • MSC har satt som vilkår at enten må kysttorsken sertifiseres eller så må den kunne sorteres bort fra fangstene eller så må innblandingen reduseres til 2 prosent av fangsten.
 • Kysttorsk og skrei kan kun skilles fra hverandre ved hjelp av ørestein eller DNA.
Kilde: MSCs brev til aktører i sjømatmarkedet.