Med selskapets tråldører kan fiskerne stille inn hvor dørene skal være i vannsøylen.

– Ser du fisken på 50 meter, skriver du det inn på datamaskinen, så går dørene automatisk til den dybden uten å bruke wire eller endre farten på båten. Hvis du vil fiske på 100 meter, holder roboten deg på 100 meter, sier Gregers Baungaard, administrerende direktør i MLD til Tekfisk.

MLD, som står for multi level door, har jobbet med å utvikle tråldørene siden 2015, samme år som selskapet ble startet. Nå er de klare for å ta trålteknologien inn i en ny epoke.

– Alle fiskere drømmer om å stå på broen og fortelle dørene hva de skal gjøre, sier Baungaard.

To par klaffer på hver tråldør gir rask forflytning. Foto: MLD

Inspirert av flyteknologi

Dørene er utstyrt med to par klaffer på siden. Med dem kan tråldørene flyttes svært raskt, forteller Baungaard.

– Klaffene er som på et fly, bare at fly-vingene er vannrette og tråldørene står loddrett i vannet, sier han.

Hydrodynamikken og klaffene gjør at trålutstyret kan styres opp, ned og til siden med lite kraft og i raskt tempo.

– Det norske markedet er veldig interessant for oss. Vi mener løsningen passer fint for trålerne der oppe, sier administrerende direktør i MLD, Gregers Baungaard. Foto: Kjersti Kvile

Lite kraft og stor effekt

Baungaard og kollegene viste frem dørene på Danfish-messen i Aalborg denne måneden. Mekanikken og elektronikken er lukket inne i rustfritt stål.

Nederst er motoren til den ene klaffen. Over den er en datamaskin, og så batteri og til sist en motor til den øverste klaffen.

Baungaard viser frem en graf som viser at med en fart på 3 knop, så er dørene nede på 57 meters dyp etter 7 minutter. Ved 4 knop går det 25 prosent raskere, og på 5 knop nesten dobbelt så raskt.

– Motoren driver klaffene. Vi kan flytte klaffene uten mye kraft og får en kjempeeffekt, sier Baungaard.

Siden 2017 har de hatt dører om bord på den færøyske fiskebåten «Fagraberg», og fiskerne der har vært tett på utviklingen av tråldørene.

Øverst er motor for den ene klaffen, så batteri, deretter datamaskin og helt nederst motoren for den nederste klaffen. Foto: Kjersti Kvile

Utvikles videre

Foreløpig må fiskerne selv stille inn dybdene etter det de ser på ekkoloddet. MLD jobber med neste generasjon tråldører, der fiskerne kan ta utgangspunkt i ekkoloddet, plotte inn stimen, og så vil dørene gå automatisk opp og ned for å følge den.

– Vi er klare. Det er mer et spørsmål om plottesoftwaren. Vi har løsningen, men grensesnittet mellom mangler, forteller Baungaard.

Dyr teknologi

Systemet er først og fremst utviklet for større båter. For mindre båter tilbyr de kun løsninger som er manuelt justerbare, men som kan oppgraderes.

– Ettersom teknologien utvikles, kan det bli relevant for mindre båter også, men nå er det for dyrt, sier Baungaard.

De er nemlig avhengig av toveis kommunikasjon mellom trålen og fartøyet. Han kjenner kun til to selskaper i verden som kan tilby dem dette i dag: Notus i Canada og Evologics i Tyskland. Baungaard tror flere selskaper vil komme etter.

Tråldørsystemet koster 2 millioner danske kroner, nesten 2,7 millioner norske.

– Det er ganske mye?

– Nå er det jo roboter du kjøper, og det er et kontrollsystem som skal vise at det har sin verdi. Kan man bedre fisket med bare noen få prosent, er det helt berettiget, sier han.

Administrerende direktør i MLD, Gregers Baungaard. Foto: Kjersti Kvile

Utvikles for bunnfisk

– Hvilket fiskeri er dørene utviklet for?

– Sild, makrell og kolmule, men dette kan brukes til alle typer fiskeri. Vi holder på med et system til bunnfisk nå der vi legger inn den gitte avstanden til bunnen, svarer Baungaard.

Ekkoloddet viser avstand til bunnen, og du kan for eksempel stille inn at du ønsker å holde dørene fem meter over.

Flere på markedet

Andre selskaper er også i gang med å utvikle ny tråldørteknologi. Thyborøn Trawldoor har blant annet kommet med mindre tråldører som skal spare drivstoff, gi større spredning på trålen, men likevel gi like store fangster.

På Sørlandet jobber to gründere med Eco Trawl, der elektriske propellenheter erstatter tråldørene.

Mørenot utvikler også styrbare tråldører, som de søkte patent på i fjor.

Baungaard mener at de skiller seg ut fra konkurrentene.

– Våre dører går både opp, ned og til siden. Jeg tror dette er fremtiden, sier Baungaard.

Han opplyser at de har solgt to systemer den siste tiden til to pelagiske trålere. Han forteller at interessen har vært stor fra redere på store trålere.

– Vi har flere leveranser foran oss, men det er det for tidlig å si noe om, sier han.

MLD har brukt to år på å utvikle systemet sammen med de færøyske fiskerne. Foto: MLD