Hun har beregnet utkast av torsk i det norske kystfisket i sin masteroppgave ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Studiet er det første som bruker reelle fiskeridata til å kvantifisere utslipp i fiskeriene, melder Havforskningsinstituttet.

Resultatet av oppgaven er basert på data om utkast fra Havforskningsinstituttets kystreferanseflåte, som er oppskalert ved hjelp av Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk i perioden 2012–2018. Fangstområdet hun har sett på er 00, 05 og 06, som dekker norskekysten fra cirka 64 grader til 70 grader nord.

I Norge er det utkastforbud. Likevel tyder signaler fra næringen på at det forekommer, men det har vært vanskelig å tallfeste det, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Estimeringene mine viser at gjennomsnittlig andel utkast av torsk de siste sju årene har vært under 0,73 prosent for fartøy under 15 meter som fisker med garn i området Troms–Helgeland. Utkastet var generelt høyere i 3. og 4. kvartal enn i årets to første kvartaler, sier Hilde Sofie Fantoft Berg, i meldingen.

Etter eksamen i juni har hun hatt sommerjobb ved Havforskningsinstituttet for å beregne dette for hele norskekysten.