– Jeg lurer på om det ikke er samme gjengen. Jo, det er det, sier Sildelagets vakt til Tekfisk, som har bitt seg merke i to av navnene.

«Kompis» og «Kameraten» hadde dagen før, 30. desember, dratt opp henholdsvis 15 og 18 tonn av en makrellstamme som må ha gjemt seg godt. Da var det gått noen dager siden forrige innmelding hos Sildelaget.

– Nå kom det inn en melding om en landing fra «Kanutten» også, skyter vakten inn.

Kristian Sandtorv fikk en uventet makrell-«bonus» i julen. Her med Bjarte Sandtorv på «Havdrøn», langt større enn «Kanutten» de brukte på makrellen. Foto: Ole Erik Klokeide

Av og på for «Kanutten»

På morgenkvisten nyttårsaften meldte «Kanutten» inn nye 30 tonn, og ga seg selv en pause for å feire at 2020 tok slutt.

– Det ble en rolig feiring, forteller reder Kristian Sandtorv Tekfisk.

Første dag var nemlig de fire om bord på kystfiskebåten «Kanutten» om bord igjen. Nyttårshelgen alene dro de opp 95 tonn, før de ga seg 3. januar. Da hadde «bonusfisket» deres nådd 170 tonn siden 18. desember.

– Dette ser dere kanskje ikke så ofte?

– Ikke i fjordene på Vestlandet i alle fall, sier Sandtorv.


Les også: – Vi ser en del utfordringer i året som kommer. Særlig for torskenæringen


– Ikke overraskende

For forskningssjef Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet kommer imidlertid ikke «julefisket» som noe større sjokk.

– Uvanlig ja, men ikke overraskende. Dette er ungfisk som vi typisk finner i Nordsjøen og langs sørlige norskekysten om sommeren når den voksne fisken er langt nord i Norskehavet og beiter. At de nå om vinteren har samlet seg i fiskbare mengder på ett sted er mer en tilfeldighet, men at det er ung makrell er forventet, sier han til Tekfisk mens han kikker gjennom fangstrapportene.

Makrellen, som ligger på mellom 200 og 250 gram, er etter forskernes vurderinger vokst opp i Nordsjøen og i norske, kystnære områder. Den skiller seg markant fra den makrellen det akkurat nå fiskes på rundt Shetland.

– Der er snittvekten på rundt 400 gram. Men det er også en annen klasse fartøy som fisker på den, sier Slotte.

Sterke kull

Ifølge ICES er det produsert en rekke sterke årsklasser de siste årene. At der er mye ungfisk langs kysten er også et uttrykk for denne gode tendensen.

– Det er nok særlig makrell fra 2017 til 2018-kullene vi har å gjøre med her, sier han.

Denne makrellen vil typisk endre vandringsmønster til sommeren. Da søker den ut i Norskehavet og en høyere vekstøkning. Til høsten vil den trolig overvintre rundt Shetland, sammen med den eldre makrellen.


Les også: Den pelagiske flåten pålegges rapportering til Havforskningsinstituttet


– Så fisket av ungmakrell langs kysten neste høst og vinter vil nok være på nye rekrutter, tror Slotte.

Også hos Sildelaget har man bitt seg godt merke i den uvanlige fangsten. Litt vintermakrell i fjordene på Vestlandet er ikke helt ukjent, men ikke i slike mengder. Rundt 600 tonn makrell ble meldt inn i løpet av to knappe uker, fra seks til syv båter.

– Man kan jo spørre seg hvor makrellen skal. Vil den være tilgjengelig på nyåret også? Vil den samle seg opp inne med Steinsland? sier salgsleder Kenneth Garvik på lagets egne sider.

Forskningssjef Aril Slotte ved Havforskningsinstituttet er ikke overrasket over at ungmakrellen står i fjordene på vinteren. Foto: Einar Lindbæk

– Må tilpasse oss

Det var før fisket ble avsluttet på tampen av året, og mye tyder på at en ytterligere del av stammen fant veien til mottak.

– Naturen er i forandring, og vi må tilpasse oss, mener Sandtorv.

«Kanut» er for øvrig lavtysk for «kamerat», og det var etter tips fra kolleger at Sandtorv og mannskap til Austfjorden utenfor Bergen for å prøve lykken. Jungeltelegrafen er i høyeste grad i bruk.

– Selv om vi normalt holder kortene tett til brystet, deler vi jo med andre fiskere. Ellers får vi kanskje ikke tips tilbake.

Planen var egentlig en rolig jul på land. Slik ble det ikke, selv om både julaften og en enda kaldere nyttårsaften ble gode hviledager.

– Jul og nyttår er jo litt hellig for oss fiskere. Vi ofrer jo både påsken, sommeren og høstferien.


Les også: 2021-reguleringene: Trekker nvg-sild til åpen gruppe «fra toppen»


Fint vær hele veien

Selv om temperaturen sank raskt, er det helst vind som kan bli et problem for fiskerne. Romjulsfisket var eksemplarisk i så måte.

– Fint vær! Temperaturen er vi vant med, vi fisker jo helst på Nord-Norge, sier rederen.

Det er ikke de største farkostene som har deltatt i vinterens makrellfiske. «Kanutten» blir heller ikke med når Sandtorv nå drar nordover på et langt mer planlagt fiskeri.

– Nei, det blir «Havdrøn» og «Krossøy» når vi nå drar etter NVG-sild.

Forpleiningen om bord blir trolig også av en annen karakter enn det de fire på «Kanutten» har tatt seg plass til.

– Det har egentlig gått mest i matpakke hjemmefra.

Mens Tekfisk snakker med Sandtorv, er han i full gang med å rigge klart til ferden mot nord. 2020 dveler han ikke mye ved.

– Pelagisk sektor har hatt et godt år, vi klager ikke.


Les også: – En båt på 21 meter er ikke en havfiskebåt