Hektisk aktivitet gjør at verftsledelsen ved LOS Marine er inn og ut av møter, og opp og ned skipsleidere. Telefoner fra Tekfisk må vente.

Snart klare

Styreleder i rederiet Pesquera Azul Norge AS, derimot, når vi idét han setter seg inn i bilen.

– Det gror sammen, sier Arne Birkeland til Tekfisk. En mild underdrivelse om det omfattende ombyggingsprosjektet.

Oppdraget er det største noensinne ved LOS Marine-verftet på Rubbestadneset.

«Ocean Azul» mens hun fremdeles lå i dokk ved LOS Marine på Rubbestadneset. Foto: Jørgen Varhaugvik/LOS Marine

Tannfiskfisket

Pescuera Azul Norge AS er deleid mellom Birkeland, Dagfinn Henriksen og Omar Sørvik som også er gründer bak teknologiselskapet Sago Solutions. Sammen satser de på tannfiskfiske på sørlige breddegrader.

Sørviks innovasjoner har fått sentral plass på det som tidligere var en noe stuttere «Kovda».

Ombyggingen har tatt lengre tid enn planlagt, i all hovedsak på grunn av situasjonen rundt covid-19.

Olav Hilmar Koløy er daglig leder i LOS Marine. Foto: Kjersti Kvile

Det meste er blitt nytt

Med unntak av et eldre, men godt skrog, er det meste helt nytt.

Alt av maskineri, elektrisk opplegg og teknisk utstyr er byttet ut, og Birkeland forteller at det teknisk fremstår som et nybygg.

Han håper at slutten av juni blir slutten på verftsoppholdet, men ser for seg noen uker med testing før et endelig punktum kan settes.

I gang med testing

Når vi endelig når daglig leder i LOS Marine, Olav Hilmar Koløy, har det ganske riktig vært en travel dag. Verftet er nemlig godt i gang med testing av «Ocean Azul».

Rederiets logo sydd i skinn er blant detaljene om bord i det som fremstår som et nytt fartøy. Foto: Pesquera Azul Norge AS

I første rekke er det klasse og fremdriftssystem som står på agendaen, men også generatorer, pumper, alarmer og andre systemer skal feilsøkes og ettergås.

Med arbeidere i karantene og treghet i leveranser utenfra, traff ringvirkningene også verftet på Rubbestadneset.

– Vi har vanskeligheter med å få inn utenlandske arbeidere, forteller Koløy til Tekfisk.

Mens karantenereglene i seg selv har skapt hodebry, har også gjestearbeidere holdt seg hjemme av hensyn til familien.

Unntakstilstand

– Vi er i en unntakstilstand, og må respektere det, sier Birkeland.

Nå er Birkeland spent på hvordan testkjøringen forløper.

– Jeg regner med at det går to til tre uker før alle justeringer er på plass, tror han.

Denne hekke skal revolusjonere linefisket, tror eierne. Foto: LOS Marine

12 meter med innovasjon

Det nyeste av det nye er utvilsomt hekken, som er Sago Solutions' patenterte Sago Combi Pool. Brønnen om bord vil hindre sjøfugl i å hekte seg fast, og gir mulighet til å sette drageliner under isete forhold i Antarktis.

Samtidig betyr den en trygg, innvendig arbeidsplass for mannskapet. 12 meter ekstra har den også gitt fartøyet.

Detalj fra ny instrumenteringen om bord i «Odean Azul». Foto: Pesquera Azul Norge AS

Hindrer hval

Det innvendige bassenget skal også muliggjøre bruk av en annen nyvinning, Sago Extreme. Denne modulen skal hindre hval i å forsyne seg av fisk fra linene.

«Ocean Azul» skal blant annet fangste tannfisk rundt Uruguay, der dette er et stort problem. Sago Extreme har allerede blitt testet på blåkveite, med positive resultat.

Flere fordeler

Sago Combi Pool gir også andre fordeler, som å hindre stamping, men skaper utfordringer på andre områder.

Koløy ved LOS Marine forteller at de har montert nye thrustere i forskipet, slik at ikke linene kommer i konflikt med konvensjonelt propellanlegg. Thrusterne vil også fungere som nødanlegg for fremdrift.

Verdens største

Til å overse monteringen av autolineanlegget har LOS Marine hatt en erfaren kar på 70 år. Koløy forteller at han aldri hadde vært borti et så stort anlegg.

– Du kan si at dette er verdens største autolinefartøy, sier han om det 72 meter lange fartøyet.

Men først og fremst vil verftslederen trekke frem hvilken utrolig nyvinning prosjektet representerer.

– Det er en prototyp som vil bli lagt merke til, mener han.

Slik ser den patenterte Sago Extreme-løsningen ut. Modulen av-angler og sikrer fangsten før den dras opp til båten. Foto: Sago Solutions

Støtte fra Innovasjon Norge

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og Birkeland gir honnør for muligheten til å teste ut Sørvik sine patent i et storskala pilotprosjekt.

Testing av utstyret vil bli gjort med forskere fra Sintef, og skulle egentlig også omfattet representanter fra myndighetene i Uruguay.

«Ocean Azul» forlater endelig dokken ved LOS Marine. Nå er hun klar for testing og klasse. Foto: Jørgen Varhaugvik

– På grunn av koronasituasjonen vil godkjennelse av fartøyet blir gjort ved at norske DNV-GL representerer søramerikanerne, sier styrelederen.

Også de belgiske motorleverandørene velger utradisjonelle metoder for å gjøre bedriftsbesøk.

– Heldigvis er Frydenbø samarbeidspartner, så det ordner seg via Teams, sier Koløy.

Sago Solutions

Birkeland forteller at de i ombyggingsfasen har holdt seg tro til det opprinnelige konseptet, som oppfinner Omar Sørvik i Sago Solutions har patentert.

Noen justeringer underveis har det imidlertid blitt. Oppholdet i Stadt Towing Tank viste at skroget måtte tilpasses noe.

– Strømninger er en utfordring ved endringer på eksisterende fartøy, sier styrelederen.

Koløy ved LOS Marine samstemmer, og forteller at problemer som har dukket opp underveis, er blitt løst der og da.

God kontroll og godt overblikk fra broen. Foto: Pesquera Azul Norge AS

Også konvensjonelt linefiske

Sago-hekken hindrer ellers ikke fartøyet fra å kunne operere som et konvensjonelt linefartøy.

– Den er ikke en hemsko, forsikrer Birkeland.

Det er kanskje en fornuftig med en radikal nyvinning om bord, som nå endelig skal testes i fiske.

– Vi er ydmyke for tanken om at den nok vil trenge oppfølging og videreutvikling underveis, sier han, og avslutter:

– Det blir spennende å se hvor stor effekt den får!

Stilren og funksjonell innredning i messeområdet om bord. Foto: Pesquera Azul Norge AS