I en pressemelding opplyser Havyard Group ASA at New Havyard Ship Technology legger om driften til reparasjons- og serviceverft og reduserer tallet på ansatte.

«Omleggingen til et verft for reparasjon, vedlikehold og ombygginger betyr at verftet skal gjennom en nedbemanningsprosess der man vil måtte redusere i størrelsesorden 100 ansatte. Dette vil skje i løpet av kommende år», heter det i meldingen.

Havyard Shipbuilding Technology har hovedkontor i Leirvik i Sogn med avdeling i Fosnavåg, Polen og Tyrkia. Totalt er det 349 ansatte.

- Tvingende nødvendig

Konsernsjef i Havyard Group, Gunnar Larsen sier i en uttalelse at det har vært en vanskelig avgjørelse fordi de vet hvor viktig verftet er for den enkelte ansatte og for regionen.

Gunnar Larsen, konsernsjef i Havyard Group ASA. Foto: Havyard

- Men strategien om å bli et service- og reparasjonsverft er tvingende nødvendig for å bevare flest mulig arbeidsplasser.

Larsen sier verftsnæringen nå opplever at markedet for nybygg og muligheter for byggefinansiering vil være veldig utfordrende framover. Samtidig ser en at det er sunn lønnsomhet innen service segmentet.

Kritisk for hele verftsnæringen

Hayvard viser til at norske verftsnæringen sliter tungt, og Larsen etterlyser flere tiltak for å legge til rette for skipsbygging i Norge.

- De varslede tiltakene fra styresmaktene er ikke gode nok til å bevare norske skipsverftsarbeidsplasser. Flere tiltak med raskere virkning når det gjelder omlegging til miljøvennlig skipsfart vil være til hjelp både for Havyard-verftet som er markedsledende på grønn teknologi, men også for norsk maritim industri i sin helhet, sier han.

Havyard Group
  • Havyard Group ASA er et maritimt teknologiselskap som leverer produkt og tjenester innen sjømat, energi og transport.
  • Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs, Ticker HYARD. Hovedkontor er i Fosnavåg og det er totalt 521 fast ansatte i konsernet.

Konsernet er delt opp i fire forretningsområder:

  • Shipbuilding Technology, hovedkontor i Leirvik i Sogn med avdeling i Fosnavåg, Polen og Tyrkia, har totalt 349 ansatte.
  • Ship Design & Solutions med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger i Polen, Rijeka og Shanghai, har totalt 71 ansatte.
  • Power & Control med hovedkontor i Bergen, og avdelinger i Ålesund og Egersund, og har totalt 55 ansatte.
  • Norwegian Greentech med hovedkontor i Fosnavåg, og har totalt 14 ansatte.
  • Norwegian Greentech med hovedkontor i Fosnavåg, og har totalt 14 ansatte.

Larsen peker i tillegg på store økonomiske og praktiske konsekvenser av koronapandemien som en ekstra utfordring for verftene, og at det er behov for støtte fra myndighetene til å håndtere dette, for å få næringen gjennom krisen.

Sikre konkurransekraft

Daglig leder for New Havyard Ship Technology, Erlend Hatleberg, sier de store grepene som nå må tas er nødvendige for å sikre verftet fortsatt konkurransekraft.

- Vi vet at dette er vanskelig for de som blir rammet, men vi gjør dette for å berge flest mulig arbeidsplasser. Vi er i tett dialog med de tillitsvalgte og vil legge til rette for å gjøre den vanskelige prosessen så god som mulig. Vi er også i dialog med Hyllestad kommune og NAV, for å sikre at de som mister arbeidet blir tatt vare på og får hjelp, uttaler Hatleberg.

Erlend Hatleberg, daglig leder ved New Havyard Ship Technology AS. Foto: Siv-Elin Nærø

Seks nybygg

Havyard New Ship Technology opplyser at de har seks nybygg som skal ferdigstilles utover i 2020 og 2021. Nedbemanningen skjer i takt med at nybyggene blir ferdige og aktiviteten som tilkommer når verftet får nye serviceoppdrag.

- Vi skal levere nybyggene på en god måte, slik vi alltid har gjort, sier Hatleberg.

Han viser til at de ikke har lukket døra for godt for nybygg.

- Vi har kompetansen på nybygg og vi har erfaring med å skalere verftet opp og ned etter etterspørsel. Derfor vil nybygg være en mulighet i fremtiden, men nå skal vi først og fremst konsentrere oss om å utvikle et nytt bein å stå på; reparasjon, vedlikehold og ombygginger.