Alternative energikilder er i vinden, og hydrogen har lenge vært en favoritt for større fartøy. I disse dager prøver teknologiselskapet Wärtsilä ut den giftige gassen ammoniakk som drivstoff i forbrenningsmotorer.

Gassen, som har en karakteristisk stikkende lukt, er også bærer av hydrogen.

Flere på ballen

MAN Energy Solutions, som var på ballen i 2018, regner med å ha sin første ammoniakkdrevne motor i drift tidlig i 2022. De håper også få godkjennelse for ammoniakkdrevne motorer fra land som for eksempel Norge.

Det er særlig ammoniakkens lette karbonavtrykk som lokker teknologikjempene.

50 prosent reduksjon

FN sin internasjonale maritime organisasjon, IMO, har et mål om 50 prosent reduksjon i klimagasser innen skipsindustrien innen 2050.

Ammoniakk kan lages på fornybare kilder. Dagens produksjon er i all hovedsak er basert på naturgass og kull. NOx-utslippene fra ammoniakkdrift må håndteres lokalt på fartøyet.

Motorer som håndterer ulike typer drivstoff

Wärtsilä sitt prosjekt vil omfatte både drivstofforsyning, lagring og motorer. Selskapet satser på motorer som kan forbrenne ulike typer drivstoff, både metanol, flytende naturgass og syntetiske løsninger.

Wärtsilä sine forsøk er i startfasen, og man har injisert gassen i en testenhet for å kartlegge egenskaper, forteller selskapet i en pressemelding. Også de håper å ha prototyper i drift hos kunder i 2020.

Satser først offshore

– Vi har kommet et viktig skritt nærmere å kunne tilby fremdriftsmaskineri og drivstoffsystem som rederne ønsker seg i fremtiden, uansett hva slags type drivstoff de velger, sier Kaj Portin, daglig leder i Fuel & Operational Flexibility i Wärtsilä Marine i en pressemelding.

I Norge satser selskapet i første omgang på offshore, og innen 2023 skal Wärtsilä ha installert lagringssystemer om bord i Eidesvik Offshore sitt fartøy Viking Energy.

Giftig gass

Strenge HMS-krav til håndtering og lagring vil være viktig. Ammoniakk er både giftig og etsende, og dagens regelverk må oppdateres til å omfatte dette.

Ammoniakk brenner dårlig, sammenlignet med andre typer drivstoff, og er i flere faser avhengig av at andre, mer lettantennelige drivstoff blir injisert samtidig.