Faktisk er det fremdeles svært usikkert om en ny miljøsertifisering vil komme på plass. Men i et år har et FHF-prosjekt sett på hva som i så fall skal til.

På Island og i Alaska innførte de en nasjonal standard for rundt åtte år siden.

– Målet har vært å legge til rette for dette også i Norge, sier Marianne Svorken, forsker i Nofima og leder for FHF-prosjektet.

Et første skritt

Det viktigste de har gjort er å utvikle en såkalt teknisk standard som må oppfylles for at fiskeri skal være bærekraftig. Standarden gir en oversikt av disse fire punktene:

  • Forvaltning av fiskebestanden
  • Kontroll av fiskeriene
  • Biologisk status på bestanden
  • Hvordan det står til med økosystemet

Dette utkastet til teknisk standard har tatt utgangspunkt i retningslinjer fra FNS organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

– Det handler om en standard som er mer tilpasset norske forhold, enn det MSC kanskje er, sier Svorken.

Standarden er utviklet av Global Trust Certification, som også står bak de amerikanske og islandske standardene.

Marianne Svorken . Marianne Svorken, forsker Nofima. Foto: Nofima

Nesten monopol

Miljøsertifisering er nødvendig for å få tilgang til mange markeder.

Marine Stewardship Council (MSC) er så å si enerådende som miljøsertifiseringen for sjømat i verden per dags dato. Et unntak er Responsible Fisheries Mangement eller RFM-standarden som er tatt i bruk på Island og i Alaska.

I mars 2019 mistet det norske makrellfisket MSC-merket. Ved årsskiftet fulgte også NVG-sild og kolmule etter. Og om noen måneder kan torskefisket innenfor 12 nautiske mil også miste sertifiseringen.

Svorken understreker at arbeidet de har gjort ikke er et svar på det som skjer for disse fiskeriene i MSC.

– Dette skal ikke være en standard som sertifiserer fiskerier som ikke oppnår MSC-sertifisering. Men det kan være andre forhold vi kan korrigere på. Kanskje kan den koste litt mindre for eksempel, sier Svorken.

– Blir det mindre strengt?

– Det blir det nok ikke. På enkelte områder kan det bli mer strengt.

GSSI
  • Global Sustainability Seafood Initiative (GSSI).
  • Opprettet som et godkjenningsverktøy for å sikre bærekraftsstandarder for sjømat i verden.
  • Består i dag av over 90 interessenter i flere industrier.
  • Oppgir at de sammenstiller det globale arbeidet og ressurser brukt for å bedre bærekraften i verdens sjømatproduksjon.
  • Både Alaska og Island sine standarder er godkjent av GSSI.

Dobbel sertifisering

Prosjektlederen forteller at RFM-ordningen ser ut til å fungere bra på Island og Alaska, også sammen med MSC.

Laksefisket i Alaska har for eksempel begge miljøsertifikater.

Hun kan ikke si så mye om forskjellene mellom MSC og den nye tekniske standarden de har laget.

– Vi har selvsagt nevnt MSC i arbeidet, men fokuset har vært på denne. Jeg er ikke inne i den tekniske biten til MSC, sier Svorken.

Uavklart fremtid

Nå er det opp til sjømatnæringen selv hva som skjer: Om de vil bruke tid og penger på å utvikle standarden eller om det hele legges på is.

Hvis arbeidet fortsetter, er det en del som gjenstår: Blant annet må den tekniske standarden må på høring, eierskap og drift må avklares, finansiering må på plass og systemet må godkjennes av Global Sustainability Seafood Initiative (GSSI).

I beste fall kan den nye standarden være oppe og gå om rundt to år, mener Svorken.

– Vi håper næringen fortsetter å utforske denne muligheten for å bygge opp enda mer kompetanse og kunnskap på området, sier hun.