Forskere skriver rapporter, publiserer vitenskapelige artikler og holder et og annet foredrag. Etter over 20 år i Nofima lurte Geir Sogn-Grundvåg på om ikke forskningen kunne fås ut på annet vis. Og slik så videobloggen hans dagens lys. I vinter skal den vises her hos Tekfisk.

Med bloggen vil han nå sjømatnæringen, men også vanlige folk.

– Det har med Nofimas samfunnsoppdrag å gjøre. Vi skal bedrive forskning som er nyttig for samfunnet. Det er viktig at også folk utenfor næringen vet hva vi holder på med, sier Sogn-Grundvåg til Tekfisk.

Ukentlige episoder

Det hele startet med at han er en ivrig sportsfisker. På turene filmet han også mye, og for to-tre år siden slo tanken ham om at dette kunne brukes i jobben.

Hver tirsdag de neste ukene vil det komme en ny episode som tar for seg ulike prosjekter på sjømatkvalitet i Nofima.

Forskeren intervjuer kolleger i bloggen, og presenterer også eget arbeid. Han tar seerne med på laboratoriet, til fabrikker og om bord i fiskebåter. Hver episode er rundt to minutter lange.

– Ikke alle nyansene i forskningen er med, men kanskje kan det inspirere folk til å sjekke dette ut nærmere, lese rapporter og ta kontakt med forskere, sier Sogn-Grundvåg.

Is, pris og garnkvalitet

I dagens episode, den første i bloggens andre sesong, intervjuer bloggeren sin kollega Tatiana Ageeva. Hun har undersøkt om bruk av is i kystflåten kan gi bedre kvalitet og lengre holdbarhet for torsk som skal selges fersk.

I ukene fremover skal vi få høre om hyperspektral kvalitetsanalyse, om hvordan pris og kvalitet henger sammen og hvordan kvaliteten er på garnfanget fisk.

Foreløpig er det fire episoder som er klare. Disse er spilt inn før pandemien fikk fotfeste i fjor.

– Meningen var at jeg også skulle lage videoblogger fra andre deler av Nofima, men så kom jo korona, og da ble det vanskeligere å reise, sier Sogn-Grundvåg.

Flere episoder på vei

Selv har han sett mye på sammenhengen mellom pris og kvalitet i sin forskning.

– Den er jo ikke bestandig til stede. Det er jo en utfordring siden det kan gjøre at vi ikke utnytter fiskeressursene så godt som vi kan.

Forskerne viser til at fisken som ikke er av topp kvalitet, ikke kan brukes til de beste betalte produktene i markedet. Det bidrar til dårligere lønnsomhet i foredlingsleddet.

- For fersk torsk betales det en ganske høy pris, nesten uavhengig av kvalitet.

– Hva er grunnen til det?

– Akkurat det skal jeg lage en blogg om, som sikkert blir femte episode.

For få trekker i pris

Under én prosent av den landede torsken får trekk i pris på grunn av kvalitet. Det viser snittall fra de siste årene.

– Kjøperne kan jo trekke inntil 40 prosent av minsteprisen hvis kvaliteten er dårlig. Det burde nok vært gjort på mer fisk, sier Sogn-Grundvåg.

Livet som influenser

– Hvordan er det å være blogger?

– Ehhh, nei. Ungene sier jo at jeg er en youtuber, men nå er det jo Vimeo vi bruker, sier Sogn-Grundvåg med en liten latter.

– Jeg er ikke så opptatt av at det er mitt ansikt. Jeg er opptatt av innholdet og forsøker å formidle på en interessant og god måte.