I ukens videoblogg om sjømatkvalitet snakker Nofima-forsker Geir Sogn-Grundvåg om hvordan tiden fisken står i garnet kan påvirke kvaliteten.

I denne episoden av Geirs videoblogg, befinner forskeren seg i Tromvika utenfor Tromsø. Der møter han kolleger som er i ferd med å lande fisk de har fått på garn og line – fisk som har stått i ulik ståtid i sjøen.

– Hensikten med prosjektet er å se hvor lang tid garn kan stå uten at det får stor betydning for kvaliteten på fangsten, sier forskerkollega Stein-Harris Olsen.

Forskerne har latt fisken stå i 2, 4, 6, 8, 12 og 24 timer, og skal kartlegge hvordan ulik ståtid slår ut. Først gjøres det skaderegistrering på fisken, før den går videre inn til Tromsø, der Nofima-forskere skal gjøre holdbarhetsanalyser ut fra ståtiden.

– Det kommer jeg tilbake til i neste videoblogg, lover Geir.

Her finner du tidligere episoder:

Slik skal de finne ut hvorfor aktører i fiskerinæringen bryter loven

Slik kan man få mindre sløsing av fiskerinæringens mest verdifulle ressurs

Ser på hva som skjer med kvaliteten når fisken går i garnet

Slik lærer maskinen å kjenne igjen god og dårlig fisk

Her vurderes kvaliteten på fisken uten den skjæres opp

Bør torsken kjøles med is rett etter at den kommet om bord?