Det skriver Teknisk Ukeblad. I regjeringens klimaplan for 2021 til 2030 er et av tiltakene som vurderes en ny avgift på mineralgjødsel. Målet er å kutte lystgassutslipp fra landbruket.

Eva Brod, forsker ved Norsk Institutt for bioøkonomi sier til Teknisk Ukeblad at hun tror avgiften kan bane vei for mer bruk av fiskeskitt som gjødsel.

Hun har forsket på dette gjennom prosjektet Fishbash, der ulik former for fiskeslamgjødsel er testet på en åker utenfor Sarpsborg. Forsøkene så langt viser at slammet fungerer som gjødsel, men ikke like bra som mineralgjødsel.

Brod har også utført potteforsøk med fiskeslam og byggkorn. De forsøkene viste at tørke fiskeslam hadde god gjødseleffekt.

I 2019 jobbet også Landbruk Nordvest for å teste ut en blanding av husdyrgjødsel og fiskeslam på norske enger.

I Møre og Romsdal har forskere fra blant annet Norsk senter for økologisk landbruk sett på utnyttelsen av restråstoff i fylket.