Før jul ble eier av båten Norad enige med Havforskningsinstituttet om at «Dr. Fridtjof Nansen» kan brukes til havforskning i norske farvann.

Rederisjef Per W. Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet opplyser til Tekfisk at de er i gang med å kalibrere ekkoloddet og sjekke elektronikken om bord. Deretter skal fartøyet settes inn i det nasjonale toktprogrammet de neste fire og en halv månedene.

– Vi er glade for at båten blir brukt. Norad sparer noen kroner og vi får brukt våre kroner på et godt tilbud, sier Nieuwejaar.


Les også: I sju måneder har Norads flaggskip ligget uvirksom i Bergen


Juridisk floke

Forskningsfartøyet ble hentet hjem til Norge i mars på grunn av pandemien. Siden den gang har det ligget uvirksom til kai i Bergen.

Problemet har vært at båten finansieres over bistandsbudsjettet og skal brukes til økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland. Alternativ bruk av skipet i norsk havforskning kvalifiserer naturlig nok ikke som utviklingshjelp.

Langt om lenge har partene funnet en løsning på floken.

– Havforskningsinstituttet leier fartøyet fra midten av januar til ut mai. Den vil gå mer eller mindre kontinuerlig i tokt, sier Nieuwejaar.

Per W. Nieuwejaar, rederisjef hos Havforskningsinstituttet. Foto: Luca Kleve-Ruud/DN

1 million i uken

Saksbehandler Ellen Kristine Viken i Norad forteller at de er glade for å sette båten i arbeid igjen.

– Vi er glade for at den nå kan brukes til forskning i norske farvann. Det er jo det beste alternativet i situasjonen vi er i, sier hun til Tekfisk.

Havforskningsinstituttet har tidligere opplyst at det har kostet rundt 1 million kroner i uken at båten ligger til kai. Det har tatt cirka 42 uker før båten ble satt i arbeid igjen.

– Det er klart det er dyrt å drive et forskningsfartøy uansett om den ligger til kai eller er på tokt. Når vi nå leier ut båten, frigjør dette midler som kan brukes til andre bistandsformål , sier Viken

Høyt tokttrykk

«Dr. Fridtjof Nansen» skal blant annet brukes i økosystemtokt i Nordsjøen og Skagerrak til våren. Før den tid skal båten være med å sette ut og hente inn utstyr til Lofoten Vesterålen Havobservatorium. Den skal også brukes i seiakustikk-tokt og til mesopelagisk forskning.

Det passer godt for et institutt som har større etterspørsel etter tokttid enn de har fartøy til.

– Det er det beste alternativet vi kan ha. Båten er tilpasset våre datasystemer, så for forskningen er dette den enkleste løsningen kontra en fiskebåt som har andre egenskaper og kapasiteter, sier Nieuwejaar.

Han forteller at de er oppe i langt over 200 toktsøknader for 2021.

– Aktiviteten er voksende, og flåten vokser ikke nødvendigvis i samme tempo som oppgavene og forskningsprosjektene. Men vi fikk det til denne gangen også.

Mannskapet på «Dr. Fridtjof Nansen» har brukt tiden til å vedlikeholde båten. Matros Tore Grotle bøter en fisketeine i oktober, mens matros Kim-Helge Fjereide fikser opp benkene som står i baugen. Foto: Kjersti Kvile

Vedlikehold er gjort

Før jul ble «Dr. Fridtjof Nansen» satt på verksted på Fiskerstrand, blant annet for å male ferskvannstankene om bord og for å overhale motoren.

– Vi har gjort unna noen sånne jobber som skulle vært gjort i løpet av 2021, så vi slipper å gjøre dem senere og heller bruke tiden på tokt, sier Nieuwejaar.

Båten skal egentlig brukes til forskningstokt i Afrika og Asia og legge til rette for god fiskeriforvaltning der.

Sørover til sommeren?

Båten er ikke bygget for arbeid i norske vinterfarvann. Så Nieuwejaar og kollegene er spente på hvordan den vil fungere.

– På fiskelabben er det for eksempel store skyvedører rett ut på dekk for i tropene vil vi ha mest mulig luft gjennom. Nå justerer vi for å få opp varmen. Det blir nok litt ekstra arbeid og sjauing, men det skal nok gå bra, sier Nieuwejaar.

Planen er foreløpig at Nansenprogrammets tokt skal gjenopptas fra Las Palmas fra midten av juni.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende. Det er mye usikkerhet med covid-19, sier Ellen Kristine Viken i Norad.

Kaptein Aron Håpoldøy er klar for å kaste loss. Foto: Kjersti Kvile