Havforskningsinstituttet skal få mange nye fartøy de neste årene takket være krisepakker fra i fjor. Nå er det klart at Kongsberg Maritime har fått kontrakt på fire autonome forskningsfarkoster.

– Dette er kjempespennende og en del av fremtiden for å forbedre overvåkningen. Vi er skikkelig gira, og de ter veldig god stemning her i dag, sier forsker Geir Pedersen til Tekfisk.

Det er snakk om to undervannsfarkoster, såkalte AUV-er, og to farkoster som skal gå på overflaten, USV-er.

– Vi har jobbet ganske lenge med anbudet og det er mange folk involvert. Vi har fått litt varme følelser for farkostene allerede, sier forsker Geir Pedersen ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Utvikles fremover

AUV-ene leveres til sommeren. De blir utrustet med akustiske sensorer og høyoppløselige kameraer for å kartlegge havbunn og havbunnshabitat til å begynne med.

USV-ene skal etter planen leveres i midten av 2022. Dette er et nyere produkt fra Kongsberg Maritime, og blir som små, ubemannede båter. De skal brukes til å kartlegge fiskebestander og gjøre oseanografiske målinger i første omgang. De blir fullspekket med fiskeriakustikk, blant annet samme vitenskapelige ekkolodd som på «G.O. Sars».

– Etter hvert kan nok de utrustes slik at begge kan overvåke både fiskebestander og gjøre bunnkartlegginger, sier Pedersen.

Kystforskningsfartøy bygges i Nederland

I 2022 skal undervannsfarkostene tas i bruk på tokt, ifølge en pressemelding hos Havforskningsinstituttet.

I samme melding slås det fast at et nytt forskningsfartøy som skal gå langs kysten av Norge, skal bygges i Nederland. Det er Holland Shipyards Group B.V. som vant anbudet. Fire verft hadde levert inn tilbud.

– Havforskningsinstituttet er bundet til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbyderne var ganske jevne på kvalitet, men når det kom til pris var det til dels stor forskjell i tilbudet Holland Shipyards leverte og det som kom fra de norske verftene, sier Sissel Rogne i meldingen.

Selv om selve fartøyet blir bygget i Nederland, vil mye av utstyret komme fra norske leverandører, understreker Havforskningsinstituttet.

USV, en selvgående overflatefarkost utviklet av Kongsberg Maritime. Foto: Kongsberg Maritime

Brukes sammen med båter

I starten vil farkostene brukes sammen med forskningsbåtene til Havforskningsinstituttet. Og så vil etter hvert gjøres mer og mer selvstendige.

– Forskningsfartøy vil være viktige fremover også. Autonome fartøy kan ikke tråle eller ta biologiske prøver. Men vi kan måle mer og bedre med disse plattformene, sier Pedersen.

Pedersen forteller at dette er en del av fremtidsstrategien for overvåkning hos instituttet. Tildelingen til de autonome farkostene var på 75 millioner kroner.

Mange ulike løsninger

Havforskerne har gjennom årene vært svært oppfinnsomme på farkoster både på og under overflaten for å bedre forskningen. En hjemmelaget videoslede er brukt både i kartlegging av kongekrabbe, snøkrabbe og haneskjell. Mens en egenkomponert kajakk

Pedersen tror ikke disse Petter Smart-løsningene ryddes bort med det første.

– Det finnes jo ikke én plattform som løser alle oppdrag. Vi vil nok fortsette å bruke kamerasleden og kajakken for de har sine bruksområder, sier Pedersen. – Og så er det jo mye som skal kartlegges.