Det nye forskningssenteret startet opp 13. januar i år og har en varighet på fem til åtte år, i følge en pressemelding mandag formiddag.

Med på laget er også nasjonale og internasjonale industriselskaper, blant andre sørkoreanske S-EnPol og LG Chem, som tidligere har utviklet blant annet biologisk nedbrytbare fiskegarn.

Forskningsdrevet innovasjon

Satsingen er organisert i et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved universitetet som har fått navnet Dsolve.

– Visjonen er å redusere skadeeffektene av tapte fiskeredskaper, sier Roger Larsen, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole ved UiT, i meldingen.

Han skal lede senteret.

Nedbrytbart, men effektivt

Nedbryting av de nye materialene vil i hovedsak skje gjennom mekanisk og biologisk påvirkning. Og det man vil sitte igjen med er mineraler, CO2 og vann.

– Utfordringen er å tilpasse den tiden det tar før redskapene brytes ned, og utvikle redskaper med like stor fangsteffektivitet og lønnsomhet som dagens redskaper, sier Larsen i meldingen.

Forsøk i inn- og utland

Forskerne skal derfor gjennomføre en rekke testforsøk både i laboratorium og i sjø, under ulike miljøforhold. Forsøk i sjø vil skje både i Norge og i utlandet.

I tillegg skal forskningssenteret undersøke insentiver i forvaltnings- og reguleringssystemet som kan øke bruken av biologisk nedbrytbare redskaper i fiskeri og oppdrett.