Sintef Ocean blir med i Aker og World Economic Forums globale nettverk for havdata, melder de i en pressemelding. Det nye norske senteret C4IR Ocean har som mål å etablere verdens største og mest avanserte plattform for datadrevne løsninger for havet.

- At Sintef Ocean blir med i C4IR Ocean åpner døren til et nytt globalt nettverk, samt mange nye muligheter for utvikling, skriver Sintef Ocean i meldingen.

Testing, planlegging og modeller

Hovedproduktet Ocean Data Platform gir tilgang til informasjon og kompetansedeling på tvers av landegrenser. Dette legger til samarbeid og innovative løsninger.

Plattformen vil blant annet bidra til å modellere realistiske forhold i havet for å teste havkonstruksjoner, planlegge for autonome skip og utforme modeller for plast i havet for å bekjempe marin forsøpling.

I tillegg skal det støtte opp under arbeidet som er underveis for etableringen av det nye Ocean Space Centre.

En vinnende kombinasjon

Plattrormen er lett tilgjengelig, med en åpen kildekode-skyløsning.

- Datagrunnlag av høy kvalitet blir stadig viktigere for å ta velinformerte beslutninger, og sammensetningen av Sintef Ocean sin høyteknologiske forskningsinfrastruktur sammen med C4IR Ocean sitt ekspansive datasett gir en vinnende kombinasjon, sier Vegar Johansen, administrerende direktør for Sintef Ocean, i meldingen.