Nå er søknadsfristen for nye søkere til direktørstillingen ved Havforskningsinstituttet utvidet til 9. mai, fra den opprinnelige 23. april. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som lyser ut den statlige toppjobben som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

Ekspedisjonssjef Cathrine Meland ved departementet bekrefter at de har fått inn aktuelle kandidater til stillingen, men at fristen kanskje ble noe knapp.

– Vi trenger litt mer tid. Det er et utrolig viktig institutt, og vi utvider derfor fristen for å sikre grundig og god behandling, sier hun til Tekfisk.

Sittende havforskningsdirektør Sissel Rogne har meldt interesse for nytt åremål. Foto: Ketil Svendsen
Havforskningsinstituttet
  • Havforskningsinstituttet er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Instituttet har en fri og uavhengig rolle i alle faglige spørsmål.
  • Instituttet omfatter cirka 1000 årsverk, og er lokalisert med hovedkontor i Bergen og avdelinger i Tromsø og Arendal.
  • Instituttet forvalter en betydelig del av norsk marin forskningsinfrastruktur i form av fartøy og forskningsstasjoner.
Kilde: Regjeringen

Én kjent søker

Selv om søkerlistene er offentlige, er det fremdeles for tidlig i prosessen til at departementet kan gå inn på kandidatene. En søker kan hun imidlertid gå ut med.

– Nåværende leder har signalisert at hun ønsker å søke.

Det betyr at Sissel Rogne (64), som tiltrådte i 2016, kan få nye seks år som havforskningsdirektør med ansvar for vel 1000 ansatte og et utall forskningsfasiliteter, laboratorier og forskningsfartøy. Det vil også ta henne lenger inn i prosessen med å flytte hovedsetet i Bergen.

– Jeg er så begeistret for Havforskningsinstituttet og jobben. Selvfølgelig søker jeg! sier Rogne til Tekfisk.

Samtidig er «Havforskningsinstituttet i en moderniseringsfase fra A til Å», som hun uttrykker det, en prosess der hun selv står sentralt. Flytteprosessen innebærer nemlig både areal- og kostnadsbegrensninger, samtidig som instituttet kanskje aldri har vært viktigere og mer sentral for både næringsliv og norsk politikk.

– Det er stort og komplekst, men jeg synes jeg har fått taket på det, ler hun.

At søknadsfristen er utvidet, tar hun med stor ro.

– Dette er en reell prosess. Det betyr også at jeg får bedre tid til å skrive søknaden jeg holder på med nå.

– Klart signal fra departementet

Rogne ble i 2015 bedt om å søke stillingen av Nærings- og fiskeridepartementet, og stod blant annet mot tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Ole Arvid Misund. Han var da direktør ved Universitetssenteret på Svalbard, Unis.

Ole Arve Misund er direktør ved Norsk polarinstitutt. Foto: Ole Erik Klokeide

Misund (63) er for tiden direktør ved Norsk polarinstitutt, som holder til i Framsenteret i Tromsø, og forteller til Tekfisk at han er svært fornøyd der han er i dag.

– Jeg har to år igjen i mitt åremål her, og trives godt. Tromsø har blant annet lysløype oppe på øya, og jeg liker veldig godt å gå på ski. Naturen er flott, og tromsøværingene veldig trivelige!

At søknadsfristen er utvidet, tror han er en bevisst strategi.

–Det er et klart signal om at Nærings- og fiskeridepartementet ønsker en sterkere søkerliste.

– Du er ikke en kandidat til direktørstillingen på Havforskningsinstituttet?

– Jeg har vært 25 år på HI og samarbeidet har fortsatt inn i stillingen på Norsk polarinstitutt og i Framsenteret. Jeg var blant annet med da Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) og Havforskningsinstituttet ble slått sammen, og skrev begrunnelsen for fusjonen.

Misund mener at Havforskningsinstituttet har hatt en «fin utvikling» under sin tidligere konkurrent Rogne.

Målbevisst for stillingen

I sommer fortalte Sissel Rogne Tekfisk litt om hva som driver henne, og hva som har drevet henne inn i topplederstillingen.

– Jeg har virkelig jobbet målbevisst for å få en jobb i ledelsen på HI. Jeg er cellebiolog, så det kan kanskje virke underlig. Jeg har jobbet innen medisin, landbruk og akvakultur. Men Havforskningsinstituttet er etter min mening Norges viktigste institusjon. For vi er en havnasjon. Jeg er en fagnerd, og alt jeg har lært kan jeg bruke på Havforskningsinstituttet, fortalte hun.

Opplever at ting går bra

Misund mener havforskningsbastionen langt på vei er tar riktige grep.

– Havforskerne må ha gode samarbeidsrelasjoner, faglig tyngde og troverdig rådgivning. Der er mye på plass.

– Dette sorterer vel under gode skussmål?

– Haha, ja. HI er blitt veldig store, og spesielt her i Tromsø opplever vi at ting går bra.

Da Rogne fikk stillingen, hadde hun vært direktør i Bioteknologinemnda siden 1999. Havforskningsinstituttet stod høyt på listen.

– Jeg synes jo at jeg er helt på toppen av min karriere. Jeg kan ikke få en bedre jobb, derfor sier jeg at det jeg er mest stolt og glad over er at jeg har fått jobben som direktør på Havforskningsinstituttet. Det er min drøm som er blitt til virkelighet, fortalte Rogne til Tekfisk i 2020.