Rapporten overleveres til fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i dag. Under lanseringen blir det også en samtale med leder av ekspertgruppa Peter Haugan, Bente Pretlove ved Ocean Space DNV GL, Ketil Hylland fra Universitetet i Oslo og Fridtjof Unander fra Norges forskningsråd.

Forskningsrådets havsekretariat etablerte ekspertgruppa i 2019 for å foreslå på hvilke områder norsk innsats kan ha størst mulig betydning knyttet opp mot havforskningstiåret.

- Det trengs mer både politikk og handling i tillegg til forskning i årene fremover. Da er koblingen til tiåret veldig viktig, sa Peter Haugan under fremleggingen.

Forslagene til ekspertgruppa finner du her.

FNs generalforsamling har besluttet at tiåret fra 2021 til 2030 skal være FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling. Den viktigste drivkraften bak initiativet er FNs 17 bærekraftsmål.

Ekspertgruppa har foreslått norsk havforskningsinnsats innen ti temaer:

  1. Klimaendringer
  2. Helhetlig havforvaltning
  3. Sunn og trygg sjømat til alle
  4. Fornybar energi fra havet
  5. Miljøvennlig maritim transport
  6. Tilgjengeliggjøring av observasjoner, data og informasjon om havet
  7. Fordeling og eierskap av ressurser og arealer
  8. Arktis
  9. Global havøkonomi og bistand
  10. Kommunikasjon og havforståelse
Havforsker Peter Haugan overleverte forslagen til norsk satsing under FNs havforskningstiår digitalt. Foto: Skjermdump