I ukens videoblogg om sjømatkvalitet snakker Nofima-forsker Geir Sogn-Grundvåg om et vanskelig og «litt ubehagelig tema»: Kriminalitet i fiskerinæringa.

Hans kollega Ingrid Kvalvik leder nemlig prosjektet Justfish, som startet opp tidligere i år. Det skal se på driverne bak kriminell virksomhet i fiskerinæringa.

- Vi vil gå i dybden og forstå hvordan reglene brytes, hvor mye de brytes og hvorfor, sier Kvalvik i bloggen som du finner øverst i denne saken.

Forskerne skal blant annet se nærmere på relasjonen mellom fiskere og fiskekjøpere når det er bevisst feilrapportering.

- Et sentralt spørsmål er om det er noe med regelverket som gjør at man bryter noen lover mer enn andre, sier Kvalvik, som også sier at de aller fleste følger reglene.

Det finnes ingen eksakte tall på hvor stort problemet er, men forskere i Nofima har beregnet at i torskefisket er det cirka fem prosent av fangstene som ikke registreres. Det tilsvarer i så fall 350 millioner kroner i året.

- Det er store variasjoner fra år til år, både i forhold til hvor store kvotene er og situasjonen i markedet. Sånn sett blir jo året i år et interessant år.

Her finner du tidligere episoder: