«Hordagut» vil få et hybrid batterisystem som gjør at skipet kan ligge til havn uten å bruke motorer for å få strøm til å drifte det.

Batteripakken kan også brukes ved oppdrettsanlegget, ifølge en pressemelding fra Fitjar Mekaniske Verksted. Verftet fikk kontrakt på bygging av brønnbåten i fjor sommer. Det er det nystartede rederiet Hordalaks AS som har kontrahert brønnbåten.

- Ved å installere en batteripakke knyttet til det dieselelektriske fremdriftsanlegget, ønsker en å utnytte energi produsert ombord effektivt. Med batteri vil en kunne unngå oppstart av en ekstra motor dersom forbruket øker i kortere perioder, ved at at overskuddsenergi kan lagres i batteripakken og tilføres ved behov, heter det i meldingen.

«Hordagut» vil også få et renseanlegg som kan gi opp til 80 prosent reduksjon av NOx-reduksjon. Rederiet har fått støtte fra NOx-fondet til batteripakke og renseanlegg.

Landstrømanlegget og batteripakken blir levert av VARD Electro, mens renseanlegget leveres av H+H Engineering & Service.

MMC First Process har vunnet kontrakten på levering av fiskehåndteringspakken til brønnbåten, mens Norwater leverer vannrenseanlegget.

Brunvoll og PG FLow Solutions leverer også til brønnbåten, som skal være ferdig i løpet av året.