Departementet står fast ved sitt vedtak fra før jul om ikke å tillate utførsel av produksjonsfisk med «Norwegian Gannet» til utlandet. Fredag ettermiddag fikk rederiet Hav Line Gruppen avslag på søknaden om dispensasjon, etter at de påklaget avslaget, skriver IntraFish.

En milliard

Rederiet og selskapet Hav Line har investert rundt 1 milliard kroner i slakteskipet og i et pakkeri i Danmark. Etter en lang prosess har Nærings- og fiskeridepartementet avslått Hav Lines søknad om å få frakte produksjonsfisk til utlandet.

– Ansatte vil miste jobben, og menneskene vi hadde planer om å ansette, blir ikke ansatt. Det er helt uforståelig. Vi forventer nå at politikerne tar grep for å redde norske arbeidsplasser, og at «Norwegian Gannet» kan starte ordinær seiling snarest, sier administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i en pressemelding.

Frykter for omdømmet

Hav Line fått tre millioner kroner fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til å finne gode løsninger for slakting av laks direkte fra merdene. De har også fått tilsagn om 20 millioner kroner til å overføre gods fra vei til sjø.

Arnesen mener Hav Line-metoden er en norsk klimainnovasjon i oppdrettsverdenen, og viser blant annet til at den får transport av fisk bort fra vei og over til sjø. I tillegg er skipets motor hybrid, noe som reduserer klimagassutslipp.

Produksjonsfisk er laks med synlige sår eller misdannelser, og myndighetene frykter at slik eksport vil skade omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

– Begrunnelsen er en teknikalitet og helt uforståelig for oss, sier Arnesen til IntraFish.

«Norwegian Gannet» er bygget i Italia, og ble døpt i Bergen i november i fjor.