I november i fjor rykket Blue Legasea opp og fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE) i det norske klyngeprogrammet. Torsdag var representanter fra alle ledd i fiskerinæringen samlet til den offisielle åpningen.

- Tiden for å kaste verdifulle proteiner bør være snart være over. Vi må ta vår del av ansvaret til å gi verden mat. For husk at landarealer for å lage mat snart er oppbrukt. Det er havet som skal fø oss. Og da må vi slutte å forurense og å kaste verdifulle proteiner, sa Nesvik.

Katalysator

Klyngestatusen gir 25 statlige millioner i bidrag de neste fem årene. Statsråden roste Blue Legasea for å ta initiativet til klyngesamarbeidet.

- Dette blir en verdifull katalysator for hele næringskjeden. Det er kun med samarbeid en kommer videre. Å våge å dele fram til en vet konkret hvor en vil fører oss fram. Idar Ulstein sa en gang noe jeg bet meg merke i: «Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må». Vi må tørre å utveksle informasjon, sa han til forsamlingen.

Idar Ulstein ledet blant annet Ulstein Group i sin tid.

Kongekrabbe

Fiskeriministeren mener det har vært en enorm utvikling.

- Det er ikke lenge siden vi så på breiflabben som ufisk, og at kongekrabben var et så stort problem at mange mente den burde utryddes. I dag får vi tre- fire hundre kroner kiloen for kongwekrabbe. Ingen ser på tre- fire hundre kroner kiloen som et problem, la han til.

Fra Kina til Norge

Nesvik oppfordrer næringen til å samarbeide og til å spille på lag for økt verdiskaping.

- Klyngeprosjekter er avgjørende for å lykkes. I meg har dere en medspiller, men da må dere ta vare på biråstoffet. Og jeg skal gå etter de som fusker, og de som nekter å spille på lag, sa Nesvik, før han kom med løfte nummer tre:

- Mitt ettermæle som fiskeriminister skal bli den fiskeriministeren som hentet råstoffet tilbake fra Kina, for å bearbeide det i Norge. Vi kan ikke konkurrere med Kina når det gjelder kostnader. Men vi skal være inovative, sa Nesvik.