Båten skal både drive effektivt garnfiske og brukes som arbeidsbåt i havbruksnæringen. Den har et nyutviklet skrog med stor bredde som skal gi god plass og stabilitet.

– Båten er kontrahert. Den er på tegnebordet nå, og så snart tegningen er ferdig, blir aluminiumen skåret, forteller Joakim Martinsen, daglig leder i Åkenes Kystfiske.

Bred båt

Båten har dekksutrustning som enkelt tilpasses fiskeri eller havbruk, og en brønn for å frakte rognkjeks. Den blir 10,99 meter lang 5,60 meter bred, med en lastekapasitet på 30 kubikkmeter.

NSK Ship Design i Harstad står bak designet. Båten har tre eiere: Åkenes Kystfiske, Odd Lundberg-rederiet og fisker John Einar Engen fra Sommarøy.

Det er sistemann som skal stå som skipper og høvedsmann på båten. Planen er å fiske torsk på vinteren og blåkveite på sommeren.

Viktig med samarbeid

Men ni måneder i året skal den brukes til noe helt annet. Fiskerne har nemlig en avtale med Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm om å leie båten ut som servicefartøy.

– For å få til gode fremtidige løsninger, tror jeg det er viktig å finne slike samarbeidsflater. Fiskerinæringa er kapitalintensiv og verden beveger seg fort. Samarbeid blir viktig fremover for å få til ting, sier Martinsen.

Runde former

Skroget bygges ved et verft i Finland, mens den utrustes ved Grovfjord Båtbyggeri. Etter planen skal den være ferdig om et år.

– Dette er et helt nytt konsept, så vi har brukt ganske mye tid på forarbeidet. Den er veldig brei, og skal bygges med runde former for å få gode sjøegenskaper og så lavt CO2-utslipp som mulig, sier Martinsen.

Båten får base i Gratangen. Den er også klargjort for å kunne rigges for not i fremtiden.

– For å drive kystnotfiske etter sild for eksempel, sier Martinsen.

Også gjenfangst

AquaSjark skal også brukes til beredskap for gjenfangst av rømt oppdrettsfisk.

- Vi ser et marked for å bistå oppdrettere med planarbeid, øvelser og faktisk gjenfangst. Anleggene blir større og behovet for kompetansen og kapasitet for gjenfangst øker, sier Joakim Martinsen i en pressemelding.

De har fått et flåtelån fra Troms Fylke som bidrar til finansieringen. Omstillingsprogrammet SPIRE Gratangen og Innovasjon Norge har gitt et distriktstilskudd for utvikling av båten.