Det er Sogn og Fjordane Fylkeskommune som har gitt tillatelsen til å etablere anlegget på lokaliteten Barstadvik i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane, skriver IntraFish.

Tillatelsen gjelder for en årlig biomasse på 15.000 tonn laks og ørret.

IntraFish har tidligere vært i kontakt med administrerende direktør Jon Ove Stokke i Ofs Norge, og han kunne da opplyse at prosjektet vil koste «flere hundre millioner kroner».

Anlegget blir et RAS-anlegg, hvor en benytter tekniske løsninger fra selskapet Niri.

Fullt utbygd vil anlegget få et karvolum på 200.000 kubikk, og ha et arealbehov på 37,9 mål. Det inkluderer integrert slakteri. Stokke har tidligere opplyst at anlegget er planlagt bygget i flere faser. Første fase vil være en FoU-fase til å «finjustere teknologien», før en går i gang med Fase 2 som er planlagt til cirka 7.500 tonn, avhengig av tetthet med mer. Fullt utbygget er OFS Måløy i Fase 3 prosjektert til å produsere 15.000 tonn per år.

Selskapet har kalkulert med produksjonskostnader «midt på 30-tallet», når anlegget er fullt utbygd.

Planen er å kjøpe smolt eksternt i første omgang, men etter hvert bygge eget klekkeri og settefiskanlegg.

IntraFish har ikke lykkes å få noen kommentar fra selskapet.