Skinnet bedrar – det gamle næringsbygget i Groruddalen på østkanten av Oslo huser verdens ledende (og eneste) produsent av luselasere. Her jobber 45 personer med alt fra produksjon og service, til programmering og kunstig intelligens. Og de skal bli flere.

– Vi har planer om å øke til 60–65 ansatte i løpet av året. Det blir hovedsakelig innen programvare og service vi skal øke bemanningen, men også innen produksjon, sier daglig leder John Arne Breivik til IntraFish.

Daglig leder John Arne Breivik i Stingray, her foran «samlebåndet» hvor de setter samme noder og bøyer. Foto: Anders Hannemose Furuset

Leier nabobygg

Han viser oss rundt i selskapets nåværende lokaler. De leier fire av fem etasjer i et bygg som tidligere huset Bladkompaniet.

– Her i produksjonen jobber vi nå med enhet nummer 288, sier Breivik.

Ved samlebåndet driver tre menn og setter sammen noder og bøyer. Avansert elektronikk monteres i spesialbyggede enheter i aluminium,

– Tidligere produserte vi kun etter bestilling. Nå forsøker vi å produsere jevnt gjennom året. Avhengig av sesong bygger vi lager eller har ordrereserver, sier Breivik.

Grunnet vekst både i produksjon og programvareutvikling, trenger selskapet større lokaler.

– Vi har leid oss ekstra lokaler noen hundre meter opp i gaten her. I dag har vi tett under 3000 kvadratmeter. Det nye er rundt 2000 kvadratmeter til. Der flytter vi inn i løpet av mars og april, sier Breivik.

I de to etasjene Stingray har leid i nabobygget, skal henholdsvis programmerings– og serviceavdelingene på plass.

Produksjonsmedarbeider Ronny Arnesen i Stingray her i ferd med å lodde et kretskort Foto: Anders Hannemose Furuset

Mer service

Stingray har nå solgt over 250 systemer, de eldste av dem over fire år gamle.

– Vi garanterer for fire år, selv om enhetene naturligvis kan fungere lengre. Vi gjør en del service lokalt, men noen enheter må også tilbake hit for service og overhaling av og til.

Nodene inneholder avansert teknologi, og programvaren oppdateres kontinuerlig over nettverket de er tilkoblet.

–I takt med økende salg, blir oppfølging av eksisterende kunder en stadig større og viktigere del av businessen vår. Med større kapasitet og areal til service, vil vi også kunne ivareta biosikkerheten enda bedre, sier Stingray–sjefen.

Hjulpet av selvkjørende biler

Programvaren Stingray oppdateres kontinuerlig, og får stadig flere anvendelsesområder. Selskapet ønsker flere ben å stå på – ikke bare skyter de lakselus, de teller også lusa. I løpet av andre kvartal vil de i tillegg lansere biomassemåling. Alt foregår med samme enhet som luselaseren sitter i – og kundene allerede har i merden.

– Programvaren vår gjorde et stort sprang høsten 2018. Grunnet et kraftig fokus på selvkjørende biler og maskinlæring i mobilbransjen, har prosessorkraften som er tilgjengelig økt voldsomt. Alle systemer er mye kraftigere nå enn for halvannet år siden, noe vi også nyter godt av, sier Breivik.

Han viser frem film av hvordan programvaren deres i sanntid nå er i stand til å identifisere de ulike bestanddelene av laksen – noe som blant annet brukes for å beregne biomassen.

– Dess flere enheter vi har i drift, dess smartere blir systemet. Det lærer og oppdaterer seg kontinuerlig, sier han.

De fleste i produksjonen er ingeniører eller automatikere. Med stor konsentrasjon monteres kraftig elektronikk, lasere, kameraer og datakomponenter i nodene som skal senkes ned i merdene. Foto: Anders Hannemose Furuset

– Norge skal være en spydspiss

Stingray-sjefen sier at da de startet opp for noen år siden, ble de møtt med en enorm skepsis. Skulle en virkelig kunne skyte lakselus med laser?

– Vi må være forberedt på å ta noen harde tak for å endre virkelighetsoppfatningen om hva teknologi er, og hva vi kan bruke den til.

Han mener at Norge «er og skal forbli» spydspissen i teknologiutviklingen i havbruksnæringen globalt – noe som innebærer bruk av enda mer ny teknologi, stordata og maskinlæring i merden.

– Det viktigste for oss er at kundene er happy, og at de får synlige bedre resultater på lokaliteter hvor de bruker laser – enten alene eller i kombinasjon med luseskjørt og eventuelt rensefisk. Laser må brukes forebyggende, og kontinuerlig – vi må ta lusa før den blir kjønnsmoden og får formert seg, sier han.