Mowi har søkt om totalt 68 utviklingstillatelser til fem ulike prosjekter. Status er nå som følger:

  • Beck-cage: Offshore nedsenkbare bur. Søkt om 6 tillatelser. Endelig avslag
  • Skipet: Oppdrett i bulkskip. Søkt om 6 tillatelser. Endelig avslag
  • Marine Donut: Heldekkede, lukkede enheter. Søkt 6 tillatelser, har fått 2. Realisering usikker
  • Aquastorm: Merder senket ned på havdypet. Søkt om 36 tillatelser. Fikk avslag hos direktoratet, er under klagebehandling hos departementet
  • Egget: Lukket, flytende konstruksjon. Søkt om 14 tillatelser. Har fått 6, men må bygge i kompositt. Styret ber ledelsen utrede alternativer.

Innen rekkevidde

IntraFish har spurt Ola-Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør i Mowi, om hvilke tanker de gjør seg med at de kan ende opp med null utviklingstillatelser. Han svarer via SMS:

– Det er for tidlig å si. Vi har fremdeles tro på Donut-prosjektet og AquaStrom. Over halvparten av omsøkte tillatelser er fortsatt innen rekkevidde.

Illustrasjon av Egget. Foto: Hauge Aqua

Styret ber ledelsen finne alternativer for Egget

Om det lukkede konseptet «Egget» noen ganger blir realisert er fortsatt uavklart. Beslutningen har dratt ut i tid, og styret i oppdrettskonsernet ba denne uken administrasjonen om «å finne alternative løsninger».

Konseptet har fått tilsagn om seks utviklingstillatelser (fem enheter), men det forutsetter at konstruksjonen bygges i kompositt, som opprinnelig omsøkt. Mowi mener det er for dyrt, og forsøkte underveis i prosessen å endre materialvalg til stål, noe Nærings- og fiskeridepartementet har avvist.

Den beste løsningen

«Mowi has performed an evalution of the concept. Following this evalution, Mowi is seeking out other alternatives”, heter det ordrett i selskapets kvartalspresentasjon onsdag.

IntraFish har bedt kommunikasjonsdirektør Hjetland om å forklare i klartekst hva de mener med de to setningene. Han videresender en melding fra konsernsjef Alf-Helge Aarskog som skriver følgende:

«Som tidligere nevnt, blir det langt dyrere å bygge Egget enn tidligere planlagt samtidig som vi ikke ble tildelt nok tillatelser eller fikk bygge det i stål. Styret har derfor denne uken besluttet at administrasjonen skal finne alternative løsninger for prosjektet. Vi skal nå sette oss ned med Hauge Aqua for å finne den beste løsningen».

Mindre versjon på vei

Hjetland kan ikke svare hverken ja eller nei på spørsmål om de nå har gitt opp å bygge Egget slik det var tiltenkt. Selskapet hadde opprinnelig søkt 14 tillatelser til konseptet.

Uavhengig av løpet med utviklingstillatelser skal Hauge Aqua bygge en mindre versjon av Egget, som skal brukes til selskapets «mørkegrønne» konsesjon. Det skal plasseres i Romsdalsfjorden, og brukes til postsmoltproduksjon. Dette «Egget» er rundt en tidel av dem som eventuelt skal bygges til utviklingstillatelsene.

Vurderer «Donut»

Mowi har også fått to av åtte omsøkte utviklingstillatelser for konseptet «Donut».

«Mowi har ennå ikke konkludert med om vi skal fortsette med prosjektet. Endelig avgjørelse vil avhenge av en pågående prosess med å identifisere potensiell lokalitet», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

I rapporten opplyses det videre at konseptet «AquaStorm» har fått avslag hos Fiskeridirektoratet, og at de venter på endelig vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet. Dette konseptet, som skal stå på havbunnen, søkte selskapet 36 tillatelser til. Aquastorm vil koste rundt 3,1 milliarder kroner, har selskapet tidligere uttalt.

– Dette er det største utviklingsprosjektet vi noen gang har planlagt. Aquastorm flytter merdene ut fra fjordene, og ned på dypt vann hvor fisken er beskyttet mot lakselus, sykdom og vær, sa prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid i en pressemelding rett før avslaget fra Fiskeridirektoratet kom.

Dette er konseptene Mowi har søkt om:

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: