Telenor vil rulle ut 5G i Norge, og aller først ut blir Trondheim. Første pilotkunde innen havbruk, er Salmar, som holder til på Frøya i Trøndelag.

– Bedre bruk av data skal hjelpe røkteren. Han eller hun vil håndtere avvik, i stedet for å gjøre hele jobben, sier IT-sjef Håvar Sandvik i Salmar til Tekfisk.

Rune Williksen (til v.), leder for Smart Havbruk i Telenor og Håvar Sandvik, IT-sjef i Salmar. Foto: Camilla Aadland

Neste generasjons mobilnett

Ulike sensorer i og ved merdene samler inn mye informasjon, blant annet om strømningsforhold, oksygen i vannet og temperatur. Flere selskaper er i tillegg i gang med å utvikle kameraer som kan si noe om hvor mye fisk som er i merden og om hvordan fisken spiser.

For at dataene skal brukes til noe, trengs det nok kapasitet til å kunne samle dem inn og sende dem videre til behandling.

5G er neste generasjons mobilnett, og skal kunne gi denne typen kapasitet.

– Vi håper å få til enklere og bedre datafangst. Da skiller vi mellom varme data som kan brukes til øyeblikksbeslutninger, og kalde data som vi kan bruke til analyse, sier Sandvik.

Dette er 5G
  • En oppskalert versjon av 4G-nettet som gir tilgang til nye tjenester.
  • 5G vil gi to hovedtyper kommunikasjonsløsninger:
  • Den første gir et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser.
  • Den andre hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet.

Kilde: Telenor

20.000 sensorer på Havmerden

I tillegg til Salmar, samarbeider Telenor med Yara Birkeland og Kongsberg Maritime om å teste ut 5G.

– Nå skal vi få opp den teknologiske løsningen, se hvordan den fungerer og om den dekker behovet. Det handler om læring, sier Rune Wilhelmsen, leder for Smart Havbruk i Telenor.

Salmar var det første selskapet som fikk innvilget utviklingstillatelser, for konseptet Ocean Farm, eller Havmerden som den også kalles.

Et besøk på Havmerden, der flere fra Telenor var med, var nettopp det som utløste samarbeidet.

– Salmar er et selskap som ønsker å være i front innen utviklingen. Å sammenstille dataene som samles inn fra sensorer er viktig for at dataene skal gi mening, sier Sandvik.

Salmars havmerd ble slept til Norge høsten 2017, og har vært fylt med fisk i halvannet år. Foto: Salmar

Gir data til forskere

Informasjonen som samles inn skal også komme til nytte for andre. NTNU har i samarbeid med Telenor og Sintef et eget laboratorium for kunstig intelligens, en AI-lab.

– Vi ønsker å tilby forskningsmiljøet der live data og opptak fra kamera som de kan bruke til utvikling av næringen, sier Sandvik.

Vil gjerne dele

Under arbeidet med å finne ut mer om behovet for 5G, hadde Salmar en workshop der en doktorgradsstipendiat var med. Det ga en aha-opplevelse for IT-sjefen.

– Han hadde totalt seks minutter med data. Jeg ble overrasket over at han slet med å få tilgang til informasjon, sier han.

Stipendiaten hadde nemlig problemer med å få oppdrettsselskaper til å dele sine data. Dette løser Salmar med at dataene til en viss grad vil være anonymisert, så ingen forretningshemmeligheter kommer på avveie.

– Det er viktig å hjelpe de smarteste hodene i gang, og med gode datasett kan disse personene være viktige bidragsytere til å ta oppdrettsnæringen videre, sier Sandvik.

18. juni har vi live podkast på Verftet i Bergen, der digitalisering i havbruk er ett av temaene. Her kan du lese mer og melde deg på.