Det opplyser Salmon Evolution på sine nettsider tirsdag.

IntraFish skrev i juli at selskapet hadde fått konsesjon på plass. Da ventet selskapet at første byggetrinn ville stå ferdig i 2021. Dette gjentar selskapet nå.

- Vi håper og tror at trinn 1 skal stå ferdig i 2021. Nå begynner detaljplanleggingen, sier styreleder Kristofer Reiten til IntraFish.

Knapt 10.000 tonn

Selskapet har konsesjon på en årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Trinn 1 vil være rundt en tredel av dette – altså knapt 10.000 tonn.

- Prisen blir trolig et sted mellom 0,9 og 1,1 milliarder kroner, men det gjenstår å se til detaljplanleggingen er fullført. Så er det slik at trinn 1 blir dyrere enn de neste trinnene, da det er en del grunnkostnader med det, som vanninntaket, sier Reiten.

De 50 millionene som nå hentes inn skal brukes til prosjektering, organisasjonsbygging og «generelle selskapsformål». En ny emisjon ventes senere i år.

Brønnbåt inn i landbasert

Rostein, som er verdens nest største brønnbåtrederi, ender opp med 13,3 prosent av selskapet, etter de går inn med en ikke-offentliggjort sum.

- Vår investering i Salmon Evolution er et tydelig signal på at vi ønsker å bidra videre i utviklingen av vår fantastiske havbruksnæring. Oppdrett langs kysten vår er tuftet på rent og friskt sjøvann, og med Salmon Evolution sin lokalisering og valg av teknologi, vil vi bidra med å ta ut Norge sitt enorme potensiale innenfor havbruk, sier styreleder i Rofisk AS, Glen Bradley i meldingen.

Rederiet får også to styremedlemmer i selskapet – Bradley samt Anders Sandøy.

Største aksjonær i selskapet er fortsatt Romsdalsfisk (Per Olav Mevold), som etter emisjonen har 60 prosent.

Daglig leder Ingjarl Skarvøy er tredje største aksjonær, med 10,0 prosent av aksjene.

Daglig leder Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution. Foto: Pressefoto

Ikke RAS

Selskapets planlegger å bygge anlegget, som vil bli Europas største landbaserte lakseanlegg, i et gammelt steinbrudd på Indre Harøy i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Anlegget skal bli et gjennomstrømmingsanlegg (FTS) med co2-lufting.

- Vi kaller det sjøbasert oppdrett på land, sier Reiten i pressemeldingen.