I dag selger Arctic Nutrition i Ørsta kosttilskuddet Romega, som består av olje fra silderogn. Jobben med å få oljen godkjent som legemiddel under navnet Psorax35 er i full gang.

Hogne Hallaråker Foto: Einar Lindbæk

God effekt

En ny studie fra Haukeland Univesitetssykehus viser at pasienter som tok kapsler med silderognolje, fikk dempet sine psoriasis-symptomer. Det er hudlege Kåre Tveit som har ledet studien. Han var skeptisk i starten, men sier til Dagens Medisin at effekten kom etter 18 uker.

– Vi avsluttet studien etter 26 uker, men vi ser at bedringen fortsetter hos pasientene. Det ser ut til at oljen fungerer ved å «dimme» ned psoriasisen, det er ikke en lysbryter som slår den av, men den dempes over tid, sier seksjonsoverlegen.

Biomarin næring er i sterk vekst og det jobbes i mange miljøer for å utvikle nye produkter av alt fra restråstoff til foredling av marine ressurser.

Fra hav til marked er mantraet.

Fra kveiteyngel

Nå går Ørsta-firmaet Arctic Nutrition en i gang med stor, europeisk studie med 400–500 pasienter som neste skritt for å få legemiddelgodkjenning.

Arctic Nutrition AS

Aksjonærer

Life Capitol AS 25.20%

Mavi Xv AS 17.79%

Møre og Romsdal Såkornfond AS 12.49%

Capra Invest AS 9.28%

Gold Coast Nutrition Ltd 4.72%

Eros AS 4.62%

Eggesbø Eiendom AS 4.62%

Triplenine Vedde AS 4.46%

Vartdal Holding AS 3.90%

Brødrene Vartdal AS 3.23%

Margentum AS 2.31%

Soltun Invest AS 1.85%

Andre 5.53%

– Hvordan fant dere ut at silderogn kunne brukes mot psoriasis?

– Vi har testet det på mange måter og fått feedback. Det er et puslespill, sier marinbiolog Hogne Hallaråker som er gründer i Arctic Nutrition.

– Men ideen, hvor kom den fra?

– Den kom fra undersøkelser gjort på kveiteyngel tilbake i tid. Nå jobber vi for å få legemiddelgodkjenning. Det er en lang prosess som tar tre-fire år. Inntil videre selger vi sildeolje som kosttilskudd i en svakere variant enn som legemiddel, sier Hallaråker til Tekfisk.

Romega
  • Hogne Hallaråker grunnla Arctic Nutrition i 2011 sammen med Jan Remmereit og Harald Nordal i Ørsta. Bakgrunnen var interessante resultater han tidligere hadde fått i forsøk med Omega-3 fosfolipider og marine fiskelarver. Disse larvene har svært ofte utfordringer med feilutvikling av skjelett, øyne, farge og adferd.
  • Forsøkene viste at feilutviklingen hos disse larvene ble redusert med over 90 prosent når de tilsatte produktet til maten som ble gitt til disse fiskelarvene. Den eneste forskjellen i maten var at fettet var rikt på Omega-3 bundet i en spesiell form som kalles fosfolipider. Tidligere var det kun blitt brukt vanlig Omega-3 fra triglyserider.
  • Fosfolipider er ifølge Hallaråker den viktigste komponenten i alle cellemembraner hos både dyr og planter. Det er svært viktig at kvaliteten på membranen er god, slik at næringsstoffer, avfallsstoffer og gasser kan passere inn og ut av cellen på en god måte.
  • Nøkkelen til den gode funksjonen ligger i at de rette fettsyrene (DHA og EPA) er direkte bundet til fosfolipidet. Disse fosfolipidene, som finnes i store mengder i fiskeegg, er ideelle for fisk og fiskelarver. Og de skal virke like godt på andre dyr og mennesker.

Milliardmarked som legemiddel

– Tjener dere penger på silderognen?

– Vi tjener penger, men det koster å vokse. I fjor hadde vi en omsetning på rundt 25 millioner kroner.

– Hva er potensialet hvis dere får produktet godkjent som legemiddel?

– Som godkjent legemiddel er potensialet 2–3 milliarder kroner. Det vil komme litt etter hvert, det er ulike store markeder der ute.

– Hvordan fremstilles oljen?

– Vi utvinner oljen av rognen til silden. Vi har vår egen metode der vi tar ut det verdifulle fettstoffet, sier Hallaråker, som har patentert metoden.

ROGNEKSTRAKT: Silderognolje Romega fra Arctic Nutrition. Foto: Malene Eiksund

Mest fra NVG-sild

Arctic Nutrition skaper silderognekstrakt hovedsakelig av rogn fra NVG-sild, men også fra nordsjøsild av umoden rogn. Den modne rognen går fortsatt til et godt betalende sushi- og sashimimarkedet.

Rognen må tilsettes olje for å gjøre produktene bedre. Lukt- og smaksfritt proteinpulver av silderogn har fått gjennomslag som kosttilskudd i mange land.

NVG: Trålhal med norsk vårgytende sild fotografert på makrelltoktet 2017. Foto: Leif Nøttestad

Det spesielle med fiskeegg er at det danner fosfolipid med en spesiell fettsyreprofil. Det er ikke bare snakk om et vanlig Omega-3-produkt men noe som gir helt spesielle effekter.

– Vår Romega blir tatt opp mye raskere enn tradisjonelle fiskeoljer uten denne strukturen, sier Hallaraker.

Arctic Nutrition AS
Tall i mill. kr 2017 2016 Endr. i %
Driftsinntekter 18,45 11,76 56,9
Driftsresultat -1,27 -3,79
Resultat før skatt -1,73 -4,33