I ukens videoblogg fra forsker Geir Sogn-Grundvåg får vi vite mer om den hyperspektrale maskinen som Nofima har vært med å utvikle Denne gangen tar Sogn-Grundvåg for seg hvordan maskinen lærte å kjenne igjen god og dårlig kvalitet på fisken.

Dette er den tredje episoden i Geirs videoblogg om sjømatkvalitet, og maskinen er den første prototypen. Opplæringen skjedde hos Lerøy i Båtsfjord.

Ved å kjøre gjennom masse fisk, lærte maskinen seg å gjenkjenne fiskeart, men gjorde den også i stand til å se hvor mye blod den hele fisken har i seg. Etterpå ble den filetert for å kvalitetssikre analysene.

Sogn-Grundvåg trekker også frem at dette kan gjøre det lettere å sette riktig pris på fisken alt etter hvor god eller dårlig kvalitet den har.

Neste uke skal videobloggen ta for seg hvilken rolle fiskeredskaper spiller inn på kvaliteten av fisk.

Her finner du tidligere episoder: