Det er Moen Marin som har bygget arbeidsbåten for driftsfellesskapet Godfisken AS.

11 oppdrettere i Sogn og Fjordane står bak Godfisken. Selskapet ble etablert i 2015 da disse gikk sammen om å chartre en brønnbåt.

Nydøpt

Nå har Godfisken AS utvidet med en felles arbeidsbåt, som har fått navnet «Godfisken». Den er av typen NabWork 2398 og måler 24 x 11,20 meter. Marin Design står for designet av fartøyet.

«Godfisken» ble nylig døpt hos Steinvik Fiskefarm AS.

– Vi trengte en båt raskt og Moen Marin hadde en som var leveringsklar, sier Alex Vassbotten, styreleder i Godfisken AS.

Hovedmotoren er på 1000 hestekrefter, og skal sammen med to sidepropeller sørge for stor trekkraft og god presisjon i krevende farvann. Arbeidsdekket med en lastekapasitet på 150 tonn er utrustet med to Palfinger-kraner på henholdsvis 65 og 90 tonnmeter, to dekksvinsjer på 60 og 15 tonn samt fire capstaner med en trekkraft på 3-8 tonn.

Kapasitet på 5 tonn fisk

For å utnytte alle ressurser og redusere svinn, har eierne av Godfisken AS også investert i et unikt mobilt bløggesystem om bord.

Fabrikken som er montert hos Stranda Prolog AS, består av 3 x RSV-tanker som vann sirkulerer igjennom. Anlegget har automatisk vask- og desinfeksjonssystem. Den samlede samlede kapasiteten til anlegget er på ca. 5 tonn fisk. Det er også montert egen tank for ensilasje.