– Fra 2014 til så langt i 2019 er det samlet sett investert i forskning på tradisjonelt havbruk for 2,1 milliarder kroner gjennom Forskningsrådet og FHF, sier Andreassen til IntraFish.

Investeringer næringsaktører selv gjør kommer i tillegg.

– Ikke noe vi finansierer

FHF er finansiert av en såkalt FoU–avgift på 0,3 prosent av eksportverdiene på fisk. Investeringene fordeles noenlunde likt i henhold til inntekter.

Så langt er det ingen eksport av laks produsert på land fra Norge, og kun ett selskap er så vidt i gang med produksjonen.

– Vi gjør FoU–investeringer basert på interessene den sjømatbaserte næringen har. Det er de som stiller kapital til disposisjon. De som jobber på den sjøbaserte aksen holder fast på sin prioritering, sier Andreassen.

– Vil dere gjøre investering på landbasert i fremtiden?

– Det er ikke en reell problemstilling for oss før det eventuelt begynner å komme inntekter fra landbasert lakseproduksjon.

Andreassen sier at det så vidt han kjenner til, ikke er noen prosjekter finansiert av det statlige Forskningsrådet på området heller.

Geir Andreassen i FHF Foto: Anders Furuset

Felles interesser

Selv om FHF og Forskningsrådet ikke har finansiert prosjekter spesifikt knyttet til landbasert matfiskproduksjon, har de prosjekt som kan være relevant.

– Vi har investeringer i forskningsbasert kunnskap om fiskehelse, avl, miljø, ernæring og så videre som er relevant for både åpen og lukket teknologi, men det er ikke kunnskap som er spesifikk for lukket teknologi, sier Andreassen.

De to institusjonene har investert 204 millioner kroner i kunnskap knyttet til postsmolt de fire siste årene.

Mener landbasert er drevet av kapital – ikke kunnskap

Andreassen mener at investeringene i sjøbasert lakseoppdrett er drevet av kapital og kunnskap, mens de på landbasert lakseoppdrett er drevet av kun kapital.

– Sjøbasert matfiskproduksjon bygger på 40 år med kunnskapsbygging. Kapitalinvesteringene i landbasert lakseoppdrett er enorme, mens investeringene i kunnskap ikke står helt i stil.

Han mener at mange av kunnskapshullene blir oppdaget underveis, og er overbevist om at det må mye forskning til også innen landbasert matfiskproduksjon.

– Det er et fortrinn som den sjøbaserte produksjonen har – de har en kultur for investeringer i generisk kunnskap om produksjonsformen sin, og de har rigget et verktøy for å gjøre det.

Ifølge FHF–sjefen har de og Forskningsrådet for tiden over 20 pågående prosjekter hvor det er særlig fokus på postsmoltproduksjon.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no: