Atlantic Sapphire, som produserer laks på land i Danmark og USA, publiserte denne uken sine halvårige økonomiske nøkkeltall.

Tallene i seg selv er lite spennende, da produksjonen i USA knapt har kommet i gang. Første halvår endte med 2 millioner dollar i omsetning og -5,6 millioner dollar i driftsresultat.

Systemet fungerer godt

Selskapets desidert største anlegg er i USA, utenfor Miami i Florida.

«Byggingen og operasjonelle milepæler er i henhold til tidsplanen», skriver selskapet.

Det som så langt er bygget ferdig, har fungert godt. Første system med saltvann er klart for utsett snart, mens første utvekstsystem settes i drift i løpet av fjerde kvartal.

«Fullføringen av resterende anlegg ventes å bli fullført før biologiske behov», skriver de.

I utbyggingstrinn 1 er rundt 90 prosent av kostnadene nå avtalt.

Høyere kostnader

Selskapet opplyser at byggekostnadene ligger an til å bli inntil 5 prosent høyere enn budsjettert.

«Oppgraderinger omfatter forbedringer av foredlingsanlegget samt bedringer i systemer for flytting og gradering av fisk, etter erfaringer fra Danmark».

Rundt 2,5 millioner fisk i USA

I anlegget i USA har de for tiden fem partier med totalt rundt 2,5 millioner fisk. Ytterligere 1 million fisk (fordelt på to partier) settes ut i fjerde kvartal.

«Biologisk ytelse er i tråd med nøkkelparametere (KPIer som tilvekst, dødelighet og fôrrate)», heter det.

Første smoltifisering er gjennomført, og fisken er klar for saltvann. Fisken som har kommet lengst i USA er nå over 100 gram og vokser godt («thriving»)

Produksjonen i Danmark nærmer seg stabil fase

I Danmark har selskapet etter noen forsinkelser fått installert et nytt inntak av sjøvann. De har også installert et nytt system for håndtering av fisk.

Videre opplyser de at forsinkelser i byggingen av nytt sjøvannsinntak hadde negativ påvirkning på biomassen, både kvalitet og tilvekst. I juli gjorde de forsert slakting, som reduserte biomassen fra 1.150 tonn til 870 tonn og bedret vannkvaliteten.

«Nåværende vannparametere og produksjonskvalitet er i tråd med forventningene», opplyser selskapet.

Totalt har selskapet (begge anlegg) for tiden 3,6 millioner fisk med en biomasse rundt 950 tonn.