I en børsmelding fredag kveld opplyste Akva Group at de har fått kontrakt for bygging av et RAS-anlegg med kapasitet på 8.000 tonn matfisk. Kunden er Nordic Aqua Partners, som lenge har jobbet med planer om anlegget. Det skal ligge utenfor byen Ningbo, litt sør for Shanghai.

500 millioner kroner

Akva Groups leveringer til prosjektet blir for rundt 500 millioner kroner, i perioden 2020 til midten av 2023. Akva Group vil også bidra med 3,1 millioner euro (cirka 31 millioner kroner) i egenkapital i prosjektet.

«Med å gå inn med egenkapital mener Akva at vi kan øke muligheten for en tett oppfølging av alt teknisk-, operasjonell- og biologiske forhold, og dermed sørge for en vellykket gjennomføring av prosjektet», skriver Akva i meldingen.

Tidligere Seafood Dragon

Prosjektet til Nordic Aqua Partners er omtalt en rekke ganger av IntraFish, første gang i juni 2017. Da gikk J ohannes Neteland og Ove Nodland gikk ut med planer om et anlegg på 3.000 tonn. Senere ble det oppjustert til 6.000 tonn, før de i september 2018 sa at de planla 8.000 tonn.

Prosjektet gikk først under navnet Seafood Dragon, men har senere skiftet navn til Nordic Aqua Partners.

Utsatt byggestart

Tidligere Marine Harvest-topp Ragnar Joensen er styreleder i selskapet. Under Sparebank 1 Markets sitt investorseminar i Trondheim i september 2018 presenterte han planene.

Ifølge Joensen ville de i første omgang ha investeringer på rundt 800 millioner kroner. Av dette skulle 370 millioner kroner være egenkapital, mens resten skal finansieres av lokale myndigheter som eier bygningsmassen, og leier den ut til selskapet. I tillegg skulle de få lån i Kina.

Joensen sa da at de beregner en produksjonskostnad på 45 kroner kiloen.

Om beløpene og planene er justert nå, har IntraFish ikke fått greie på.

Byggestart var første gang planlagt til våren 2018, men er blitt utsatt flere ganger grunnet manglende finansiering.